Ustawa PZP - Przetargi

Tytuł Rodzaj postępowania Tryb postępowania Data otwarcia
KWK P/WR/01/16/17/N„Świadczenie usług w zakresie utrzymania i zabezpieczenia ruchu zakładu górniczego KWK „Pokój I” dla Spółki Restrukturyzacji Kopalń S.A. Odział KWK „Pokój I” Usługi Zamówienie z wolnej ręki 28.12.2016 Szczegóły
KWK BD/04/17 – Dokumentacja techniczna – Projekty budowlano-wykonawcze likwidacji obiektów powierzchniowych Zakładu Przeróbki Mechanicznej Węgla wraz z wyposażeniem oraz likwidacją przyłączy i urządzeń przesyłowych integralnie związanych z tymi obiektami ( wraz z kosztorysami inwestorskimi) Usługi Przetarg nieograniczony 07.03.2017 Szczegóły
CZOK/02/17 Wymiana liny nośnej Usługi Przetarg nieograniczony 21.03.2017 Szczegóły
KWK BD/02/17 – Budowa zbiornika wody p.poż……… Roboty budowlane Przetarg nieograniczony 10.03.2017 Szczegóły
KWK J-M/WR/01/17 – „Odwodnienia terenów bezodpływowych przy pomocy pompowni w rejonie Rowu Mszańskiego przez Przedsiębiorstwo Gospodarki Wodnej i Rekultywacji ul. Chlebowa 22, 44-335 Jastrzębie – Zdrój ”. Usługi Zamówienie z wolnej ręki 01.03.2017 Szczegóły
KWK C/23/16/17/N – „Zasyp rury szybowej szybu Jan wraz z likwidacją budynku wieży szybu … „ Roboty budowlane Przetarg nieograniczony 16.03.2017 Szczegóły
KWK M/04/17- „Kompleksowa usługa w zakresie utrzymania czystości i porządku na terenie i w obiektach” Usługi Przetarg nieograniczony 06.03.2017 Szczegóły
KWK C/04/17 Dostawa spoiw mineralno-cementowych, anhydrytowych, cementu oraz gipsu górniczego dla SRK S.A. Oddział KWK Centrum w 2017r. Dostawy Przetarg nieograniczony 07.03.2017 Szczegóły
KWK M/03/17 Wykonywanie usługi inertyzacji w celu profilaktyki p.poż. z wykorzystaniem urządzenia do wytwarzania azotu z powietrza atmosferycznego dla SRK S.A. Oddział KWK „Makoszowy”. Usługi Przetarg nieograniczony 03.03.2017 Szczegóły
KWK M/2/17 „Wykonywanie usług badawczych, pomiarowych, regulacyjnych urządzeń wyciągowych, lin obudów szybowych, urządzeń górniczych oraz specjalistycznych badań maszyn i urządzeń dla SRK S.A. Oddział KWK „Makoszowy” w 2017r.” Usługi Przetarg nieograniczony 28.02.2017 Szczegóły