Regulamin SRK do 30 tyś euro - Przetargi

Tytuł Rodzaj postępowania Tryb postępowania Data otwarcia
R-M-0001/19-1 Naprawy serwisowe i legalizacja wagi samochodowej GRANIT typ ZT 261/95 dla Spółki Restrukturyzacji Kopalń S.A. Oddział KWK „Makoszowy”. Usługi Przetarg nieograniczony 12.02.2019 Szczegóły
R-C-0002/19 „Serwis monitoringu stanu technicznego wentylatorów typu WPK 3,3 w stacji wentylatorów przy szybie Staszic”dla Spółki Restrukturyzacji Kopalń S.A. Oddział KWK „Centrum“ Usługi Przetarg nieograniczony 12.02.2019 Szczegóły
SRK/KWKC-OPG/ZO-2265-2/19 Dostawa materiałów eksploatacyjnych do drukarek, faksów i kserokopiarek. Dostawy Zapytania ofertowe 04.02.2019 Szczegóły
Dostawa wzorców gazowych dla Spółki Restrukturyzacji Kopalń S.A. w Bytomiu, Oddział w Katowicach, KWK „Wieczorek II” Dostawy Przetarg nieograniczony 07.02.2019 Szczegóły
R-JM-0002/19 Wykonanie badań i pomiarów specjalistycznych wentylatorów głównego przewietrzania i pomp głównego odwadniania dla SRK S.A. Bytom Oddział w Jastrzębiu-Zdroju KWK „Jas-Mos” Usługi Przetarg nieograniczony 08.02.2019 Szczegóły
Dostawa materiałów biurowych. Dostawy Przetarg nieograniczony 06.02.2019 Szczegóły
RO-M-0006/19 Dostawa wykrywaczy rurkowych do przyrządu ręcznego WG-2M dla SRK S.A. Oddział KWK „Makoszowy” w 2019 roku. Dostawy Zapytania ofertowe 06.02.2019 Szczegóły
SRK/KWKC-DOP/ZO-2265-1/2019 – Deratyzacja i dezynsekcja pomieszczeń socjalnych: łaźni oraz szatni pracowniczych dla Spółki Restrukturyzacji Kopalń S.A Oddział KWK „Centrum“ Usługi Zapytania ofertowe 05.02.2019 Szczegóły
SRK/NZ/KWK M-2265-61A/18/19-Dostawa pyłu kamienno-wapiennego zwykłego dla SRK S.A. Oddział KWK „Makoszowy” w 2019r. Dostawy Przetarg nieograniczony 15.02.2019 Szczegóły
R-PI/0001/19 Dostawa kuponów żywieniowych na realizację posiłków profilaktycznych dla pracowników SRK S.A. Oddział w Piekarach Śląskich KWK „Piekary I” Dostawy Przetarg nieograniczony 08.02.2019 Szczegóły