Ustawa PZP - Przetargi

Tytuł Rodzaj postępowania Tryb postępowania Data otwarcia
CZOK/31/18/19 – „Dostawa i zabudowa systemu sterowania, wizualizacji i diagnostyki Pompowni „Pstrowski” Etap I dla Spółki Restrukturyzacji Kopalń S.A. Oddział Centralny Zakład Odwadniania Kopalń” Usługi Przetarg nieograniczony 07.08.2018 Szczegóły
CZOK/30/18/19 – „Świadczenie usług w zakresie dźwigów specjalistycznych do montażu zestawów pompowych i środków transportu do przewozu urządzeń technologicznych oraz rur do zabudowy ciągów pompowych w Oddziale Centralny Zakład Odwadniania Kopalń” Usługi Przetarg nieograniczony 07.08.2018 Szczegóły
KWK M/09/18 – Wyczyszczenie II-go systemu chodników wodnych pompowni pomocniczego odwadniania na poziomie 660 m dla SRK S.A Oddział KWK „Makoszowy” w Zabrzu” Usługi Przetarg nieograniczony 06.08.2018 Szczegóły
CZOK/27/18 – „Sprzedaż energii elektrycznej w rozumieniu ustawy Prawo energetyczne (Dz. U. z 2018r. poz. 755 z późn. zm.) na wysokim, średnim i niskim napięciu dla Oddziałów Spółki Restrukturyzacji Kopalń S.A. w okresie od dnia 01 stycznia 2019 roku do dnia 31 grudnia 2019 roku.” Dostawy Przetarg nieograniczony 12.09.2018 Szczegóły
CZOK/16A/18/19 Wykonanie przekopu wodnego ……. Roboty budowlane Przetarg nieograniczony 13.08.2018 Szczegóły
KWK/04/18 „Dokumentacja projektowo – kosztorysowa pn. Likwidacja negatywnych skutków płytkiego kopalnictwa – Nadleśnictwo Chrzanów, Leśnictwo Podłęże, oddziały leśne: 271, 284, 285 i 263 Etap I: Dokumentacja projektowo – kosztorysowa pn. Likwidacja negatywnych skutków płytkiego kopalnictwa – Nadleśnictwo Chrzanów, Leśnictwo Podłęże, oddziały leśne: 271, 284, 285 i 263 Etap II: Nadzór autorski dla robót związanych z realizacją etapu I” Usługi Przetarg nieograniczony 03.08.2018 Szczegóły
KWK M/WR/01/18 „Przeniesienie stanowiska dyspozytora metanometrii do pomieszczenia dyspozytora ruchu” dla SRK S.A. Oddział KWK „Makoszowy” Usługi Zamówienie z wolnej ręki 29.05.2018 Szczegóły
CZOK/28A/18 – „Dostawa materiałów elektrycznych” w ramach zadania „Modernizacja przepompowni Pp-7 – pompownia „Pstrowski” Dostawy Przetarg nieograniczony 01.08.2018 Szczegóły
KWK/05/18/19 Utrzymanie porządku na placach, drogach i terenach ….. Usługi Przetarg nieograniczony 06.08.2018 Szczegóły
KWK B/11/18 Likwidacja elementów urządzenia wyciągowego ….. Usługi Przetarg nieograniczony 02.08.2018 Szczegóły