Regulamin SRK do 30 tyś euro - Przetargi

Tytuł Rodzaj postępowania Tryb postępowania Data otwarcia
R-AZM-0002/19 ”Remont dachu, przemurowanie kominów, wymiana obróbek blacharskich, wymiana rynien i pionów spustowych, budynku mieszkalnego w Bytomiu przy ul. Zabrzańskiej 75 wraz z budynkiem gospodarczym będącym wyłączną własnością Spółki Restrukturyzacji Kopalń S.A”. Roboty budowlane Przetarg nieograniczony 04.02.2019 Szczegóły
Świadczenie usług serwisu urządzeń centrali telefonicznej typu MD-110 dla Spółki Restrukturyzacji Kopalń S.A. Oddział KWK WIECZOREK II. Dostawy Przetarg nieograniczony 29.01.2019 Szczegóły
Wykonanie rocznych badań maszyny wyciągowej typ K-500/900 szybu „Giszowiec” dla Spółki Restrukturyzacji Kopalń S.A. w Bytomiu Oddział w Katowicach KWK „Wieczorek II” Usługi Przetarg nieograniczony 28.01.2019 Szczegóły
R-MW-0001/19 Dostawa kuponów żywieniowych na realizację posiłków profilaktycznych oraz mleka dla pracowników SRK S.A. Oddział w Mysłowicach KWK „Mysłowice-Wesoła I” w 2019r. Dostawy Przetarg nieograniczony 04.02.2019 Szczegóły
R-BD-0001/19 Świadczenie usług dzierżawy włókien światłowodowych i świadczenie przez Operatora na rzecz Abonenta, publicznie dostępnych usług telefonicznych oraz usług dodatkowych przy pomocy stacjonarnej sieci telefonicznej lub sieci IP Usługi Przetarg nieograniczony 01.02.2019 Szczegóły
Dostawa gazów technicznych wraz z dzierżawą butli dla Spółki Restrukturyzacji Kopalń S.A. Oddział w Jastrzębie-Zdroju KWK „Jas-Mos”. Dostawy Zapytania ofertowe 24.01.2019 Szczegóły
RO-JM-0008/19 – Wyposażenie nieruchomości w 1 kontener o pojemności do 1100 l na zmieszane odpady komunalne oraz comiesięczny odbiór na podstawie odrębnych zleceń dla oddziału SRK S.A. KWK „Jas-Mos” (szyb Jas VI zlokalizowany przy ul. Wolności w Połomi, Gm. Mszana, działka nr 213/34) Usługi Zapytania ofertowe 29.01.2019 Szczegóły
Dostawa konwertera napięcia stałego dla KWK Makoszowy w roku 2019 Dostawy Zapytania ofertowe 29.01.2019 Szczegóły
RO-JM-0006/19 – Wykonanie badań psychologicznych dla pracowników SRK S.A. Oddział w Jastrzębiu-Zdroju KWK „Jas-Mos”. Usługi Zapytania ofertowe 29.01.2019 Szczegóły
RO-JM-0007/19 Zakup klamer stalowych ciesielskich wraz z transportem i rozładunkiem dla SRK S.A. Bytom, Oddział w Jastrzębiu-Zdroju, KWK „Jas – Mos”. Dostawy Zapytania ofertowe 29.01.2019 Szczegóły