Ustawa PZP - Przetargi

Tytuł Rodzaj postępowania Tryb postępowania Data otwarcia
CZOK/28B/18 – „Dostawa materiałów elektrycznych” w ramach zadania „Modernizacja przepompowni Pp-7 – pompownia „Pstrowski” w tym: Część I – Dostawa materiałów elektrycznych Część II – Dostawa czujników gazometrycznych Dostawy Przetarg nieograniczony 27.08.2018 Szczegóły
KWK P/08/18/19 Wykonanie robót szybowych dla SRK S.A. Oddział KWK „Pokój I” w Rudzie Śląskiej w górniczym wyciągu szybowym WANDA w 2019 r. – cz. I, II, III, IV Usługi Przetarg nieograniczony 17.08.2018 Szczegóły
KWK P/05/18 Dostawa 4 nowych lin wyciągowych nośnych Ø42 o długości 950 każda z pełną dokumentacją przeznaczonych do zabudowy w górniczym wyciągu szybowym… Dostawy Przetarg nieograniczony 31.08.2018 Szczegóły
KWK BD/15A/18 – „Ocieplenie budynku lampowni (łaźni, maskowni, dyspozytorni, administracji) SRK S.A. w Bytomiu Oddział w Katowicach KWK „Boże Dary” Roboty budowlane Przetarg nieograniczony 20.08.2018 Szczegóły
KWK C/14/18 Spółka Restrukturyzacji Kopalń S.A.: Likwidacja 4 obiektów dla SRK S.A Oddział KWK „ Centrum” w Bytomiu 1. Pomost transportowy (z Budryka do Przeróbki wraz ze stacją przesypową) 2. Garaże samochodowe 3. Biuro meldunkowe 4. Cechownia Roboty budowlane Przetarg nieograniczony 20.08.2018 Szczegóły
KWK J-M/16/18 „Wykonanie odwiertu 100 mm z poziomu -400 na poz. -600” dla Spółki Restrukturyzacji Kopalń S.A. Oddział KWK „Jas-Mos” w Jastrzębiu-Zdroju”. Usługi Przetarg nieograniczony 13.08.2018 Szczegóły
KWK BD/16A/18/19 – „Roboty górnicze dla Spółki Restrukturyzacji Kopalń S.A. Oddział KWK „Boże Dary” – Przebudowa chodnika dojściowego do chodników wodnych” Roboty budowlane Przetarg nieograniczony 21.08.2018 Szczegóły
KWK K/08B/18 – „Świadczenie usług serwisowych skrzyń baterii akumulatorowych typu SBS – 4 oraz remont ich podzespołów dla potrzeb ruchowych SRK S.A. Oddział KWK „Krupiński” w Suszcu” Usługi Przetarg nieograniczony 10.08.2018 Szczegóły
KWK K/16/18 – Remont pomp odwadniających dla SRK S.A. Oddział KWK Krupiński Usługi Przetarg nieograniczony 10.08.2018 Szczegóły
AZM/13/18 Rozbiórka budynku mieszkalnego wielorodzinnego w Bytomiu przy ul. Murarskiej 4 będącego wyłączną własnością SRK S.A. Roboty budowlane Przetarg nieograniczony 29.08.2018 Szczegóły