Ustawa PZP - Przetargi

Tytuł Rodzaj postępowania Tryb postępowania Data otwarcia
KWK MY/WR/09/17/18 – „Świadczenie usług w zakresie odwadniania wyrobisk” dla Spółki Restrukturyzacji Kopalń S.A. Oddział w Mysłowicach KWK „Mysłowice” w Mysłowicach przez Polską Grupę Górniczą S.A. KWK „Mysłowice- Wesoła” Usługi Zamówienie z wolnej ręki 02.02.2018 Szczegóły
KWK M/05/18 Likwidacja szybu III wraz z przynależną infrastrukturą…….. Roboty budowlane Przetarg nieograniczony 08.06.2018 Szczegóły
BZ/ZC/02/18 – „Dostawa materiałów eksploatacyjnych do drukarek, faksów i kserokopiarek dla Spółki Restrukturyzacji Kopalń S.A. w Bytomiu i jej Oddziałów na 2018 r.” Dostawy Zapytanie o cenę 19.04.2018 Szczegóły
KWK J-M/10/18 Dostawa i montaz oraz przełączenie rurociągu odmetanowiania … Roboty budowlane Przetarg nieograniczony 08.05.2018 Szczegóły
KWK M/06/18 – „Likwidacja szybu IV z przynależną infrastrukturą w SRK S.A. Oddział KWK „Makoszowy” w Zabrzu.” Roboty budowlane Przetarg nieograniczony 16.05.2018 Szczegóły
KWK K/05/18 Wykonanie 56 sztuk otworów badawczych….. Usługi Przetarg nieograniczony 02.05.2018 Szczegóły
KWK K-J/01A/18 „Świadczenie usług utrzymania … Usługi Przetarg nieograniczony 27.04.2018 Szczegóły
KWK C/06/18 „Remont pomp odwadniających dla Spółki Restrukturyzacji Kopalń S.A. Oddział KWK „Centrum“ Usługi Przetarg nieograniczony 23.04.2018 Szczegóły
AZM/03A/18/19 – „Świadczenie usług kominiarskich” dla Oddziału w Bytomiu Administracja Zasobów Mieszkaniowych” w tym” Część I: i/lub Część II Usługi Przetarg nieograniczony 25.04.2018 Szczegóły
KWK A/02/18- „Likwidacja szybu „Chrobry I”” Roboty budowlane Przetarg nieograniczony 30.04.2018 Szczegóły