Regulamin SRK do 30 tyś euro - Przetargi

Tytuł Rodzaj postępowania Tryb postępowania Data otwarcia
R-B-0003/19 „Zabezpieczenie ruchu sieci ciepłowniczej i wodociągowej na powierzchni zakładu górniczego w zakresie przeglądów, remontów oraz pogotowia awaryjnego w 2019 roku dla SRK S.A. Oddział KWK „Brzeszcze Wschód”. Usługi Przetarg nieograniczony 22.01.2019 Szczegóły
SRK/NZ/KWK K -2265-52/18/19″Świadczenie usług w zakresie prania odzieży roboczej i ocieplanej pracowników Oddziału w Suszcu KWK „Krupiński” w roku 2019″ Usługi Przetarg nieograniczony 22.01.2019 Szczegóły
SRK/NZ/KWK – 2265–19/18/19 – Zakup i dostawa pompy szlamowej z układem sterowania i wyposażeniem dla SRK S.A. Oddział w Dąbrowie Górniczej Kopalnie Węgla Kamiennego w Całkowitej Likwidacji Dostawy Przetarg nieograniczony 22.01.2019 Szczegóły
Dostawa rur tkaninowo – gumowych RTG DN150x4000 3,3MPa dla Spółki Restrukturyzacji Kopalń S.A. w Bytomiu Oddział w Katowicach KWK „Wieczorek II” Dostawy Przetarg nieograniczony 15.01.2019 Szczegóły
SRK/NZ/KWK K -2265-50/18/19 „Świadczenie usług serwisu i napraw bieżących systemu wspomagania dyspozytora gazometrii typu SWµP-3 w 2019r. dla SRK S.A. Oddział w Suszcu KWK „Krupiński” Usługi Przetarg nieograniczony 21.01.2019 Szczegóły
SRK/NZ/KWK K–2265–54/18/19 „Serwis, bieżące naprawy maszyn wyciągowych i urządzeń elektrycznych dla SRK S.A. Oddział KWK Krupiński” Usługi Przetarg nieograniczony 21.01.2019 Szczegóły
R-B-0001/19 Zabezpieczenie ruchu urządzeń w zakresie przeglądów, napraw bieżących oraz pogotowia awaryjnego w tym: Część I: maszyn wyciągowych górniczych wyciągów szybowych, Część II: sprężarek, Część III: stacji wentylatorów głównego przewietrzania, w Spółce Restrukturyzacji Kopalń S.A. Oddział KWK „Brzeszcze Wschód” w 2019 roku. Usługi Przetarg nieograniczony 21.01.2019 Szczegóły
„Dostawa sprzętu teleinformatycznego dla Oddziału SRK S.A. KWK Wieczorek II” Dostawy Przetarg nieograniczony 16.01.2019 Szczegóły
Wykonanie pieczątek automatycznych dla SRK S.A. Oddział KWK „Makoszowy” na 2019 rok Usługi Zapytania ofertowe 15.01.2019 Szczegóły
R-KCL-0001/19 „Wykonanie Ekspertyzy technicznej wraz z dokumentacją projektowo-kosztorysową dla zadania pn.: Zabezpieczenie skarpy między jarem J5 a jarem J6 hałdy 6/4 na Polu „Piast” w Nowej Rudzie dla SRK S.A. Oddziału Kopalnie Węgla Kamiennego w Całkowitej Likwidacji w Dąbrowie Górniczej” Usługi Przetarg nieograniczony 23.01.2019 Szczegóły