Inny - Przetargi

Tytuł Rodzaj postępowania Tryb postępowania Data otwarcia
CZOK/WR/04/16 – „Przebudowa i usuwanie skutków obwału skał stropowych w pochylni odstawczej na odcinku ok. 20 mb – Pompownia „Pstrowski” Szczegóły
CZOK/WR/01/16/17 – Udostępnienie urządzenia pod nazwą – Rów Michałkowicki w celu odprowadzania nim do rzeki Brynicy wód kopalnianych Szczegóły
KWK/WR/01/16/17/N – „Dostawa ciepła z sieci ciepłowniczej do budynku biurowego położonego przy ul. Perla 10 w Dąbrowie Górniczej” Szczegóły
SRK TZ BZ 2265 03 16 Dostawa materiałów higienicznych Szczegóły
KWK C/WR/02/16 – Dostawa azotu ciekłego … Szczegóły
SRK/TZ/BZ-2265-15/16 – Modernizacja sieci teleinformatycznej w budynku SRK S.A. …. Szczegóły
SRK/TZ/BZ-2265-07/16 Dostawa kalendarzy na 2017 rok Szczegóły
BZ/ZC/03/16 Dostawa materiałów sanitarnych Szczegóły
BZ/ZC/03A/16 Dostawa materiałów sanitarnych dla SRK i jej Oddziałów Szczegóły
BZ/ZC/01/16 Dostawa materiałów biurowych Szczegóły