Inny - Przetargi

Tytuł Rodzaj postępowania Tryb postępowania Data otwarcia
KWK R/WR/01/16/17 – Świadczenie usług w zakresie utrzymania ruchu zakładu górniczego SRk S.A. Oddział KWK „Rozbark” Szczegóły
KWK C/WR/03/15/16 – Rozszerzenie zakresu umowy o Oddział Kopalnia Węgla Kamiennego „Jas-Mos” na zadanie: „Świadczenie usług związanych z ratownictwem … Szczegóły
BZ/WR/03/16/17/N – Zawarcie umowy o „Świadczenie usług pocztowych w zakresie przesyłek pocztowych z potwierdzeniem nadania z mocą dokumentu urzędowego dla Spółki Restrukturyzacji Kopalń S.A. w Bytomiu”. Szczegóły
KWK J-M/WR/01/16/17/N – „Świadczenie usług w zakresie utrzymania i zabezpieczenia ruchu zakładu górniczego KWK „Jas-Mos” dla Spółki Restrukturyzacji Kopalń S.A. Odział KWK „Jas-Mos” Usługi Zamówienie z wolnej ręki 27.09.2016 Szczegóły
KWK P/WR/01/17 – „Kompleksowa obsługa informatyczna jednostek organizacyjnych Spółki Restrukturyzacji Kopalń S.A. … Szczegóły
CZOK/WR/05/16/17/N „Świadczenie usług w zakresie obsługi dyspozytorni i centrali telefonicznej” dla Spółki Restrukturyzacji Kopalń S.A, Oddział w Czeladzi Centralny Zakład Odwadniania Kopalń, pompownia „Powstańców Śląskich – Bytom I”. Szczegóły
KWK P/WR/03/16/17/N – Dostawa ciepła do obiektów SRK S.A. Oddział KWK „Pokój” Szczegóły
KWK/WR/02/16/17/N – „Zawarcie umowy o świadczenie usług dystrybucji energii elektrycznej… Szczegóły
SRK/TZ/KWK M-2265-30/16 – „Wykonanie i dostarczenie materiałów reklamowych” Szczegóły
SRK/TZ/KWK MY-2265-9/16 Wykonanie monitoringu terenów, obiektów i mienia Szczegóły