Regulamin SRK do 30 tyś euro - Przetargi

Tytuł Rodzaj postępowania Tryb postępowania Data otwarcia
RO-M-0012/19 Dostawa dwóch dysków zewnętrzny 6 TB WD Desktop, USB 3.0 8.9 cm (3.5”)Power suppl, USB cable lub o zbliżonych parametrach technicznych dla Oddziału KWK „Makoszowy”. Dostawy Zapytania ofertowe 16.05.2019 Szczegóły
Wykonanie badania parametrów kruszywa planowanego do zastosowania jako materiały zasypowego przy likwidacji szybów kopalnianych. Usługi Zapytania ofertowe 21.05.2019 Szczegóły
R-CZOK-0023/19 : „Dostawa wykładziny Modar” dla Spółki Restrukturyzacji Kopalń S.A. w Bytomiu Oddział CZOK w Czeladzi”. Dostawy Przetarg nieograniczony 21.05.2019 Szczegóły
R-M-0015/19-1-1 Wykonanie robót remontowo – budowlanych z tytułu usuwania szkód pochodzenia górniczego w budynku mieszkalnym położonym w Paniówkach przy ul. Gliwickiej 61a.”dla Spółki Restrukturyzacji Kopalń S.A. Oddział KWK Makoszowy. Roboty budowlane Przetarg nieograniczony 20.05.2019 Szczegóły
RO-WII-0021/19 Dostawa wyposażenia dla spawacza: ubranie spawalnicze letnie, ubranie spawalnicze ocieplane, hełm z osłoną twarzy, trzewiki spawalnicze, rękawice spawalnicze, fartuch spawalniczy, nagolennik z nastopnikiem. Dostawy Zapytania ofertowe 13.05.2019 Szczegóły
RO-KCL-0017/19-1-241900033 – Wykonanie dokumentacji projektowej na likwidację szybu na terenie byłej kopalni Bolesław w Przygórzu na działce nr 206 AM1 obręb 0016 Wolibórz Usługi Zapytania ofertowe 17.05.2019 Szczegóły
RO-CZOK-0017/19-1 Wykonanie pieczątek służbowych w roku 2019 dla Oddziału Centralny Zakład Odwadniania Kopalń Usługi Zapytania ofertowe 16.05.2019 Szczegóły
RO-P-0032-19-1 Zakup wraz z dostawą rygli wrót szybowych RWS – 02/127 Dostawy Zapytania ofertowe 17.05.2019 Szczegóły
061900061 Dostawa środków opatrunkowych (wyposażenie apteczek pierwszej pomocy i toreb sanitariuszy) dla SRK S.A. Oddział CZOK Dostawy Zapytania ofertowe 20.05.2019 Szczegóły
R-CZOK-0019/19 „Dostawa aparatów ucieczkowych dla Oddziału CZOK.” Dostawy Przetarg nieograniczony 15.05.2019 Szczegóły