Ustawa PZP - Przetargi

Tytuł Rodzaj postępowania Tryb postępowania Data otwarcia
ZP-BZ-0001/19 Wykonywanie usług geodezyjnych na potrzeby Spółki Restrukturyzacji Kopalń S.A. w latach 2019-2021 dla części obejmujących: Usługi Przetarg nieograniczony 10.04.2019 Szczegóły
KWK/WR/01/18/19 „Usługi dystrybucji energii elektrycznej w rozumieniu ustawy Prawo energetyczne… Usługi Zamówienie z wolnej ręki 09.10.2018 Szczegóły
KWK W/WR/07/18/19 „Kompleksowa obsługa informatyczna jednostek organizacyjnych Spółki Restrukturyzacji Kopalń S.A. – Oddział KWK „Wieczorek I”, świadczona przez COIG S.A. z siedzibą w Katowicach Usługi Zamówienie z wolnej ręki 21.12.2018 Szczegóły
KWK A/WR/01/18 „Świadczenie usług w zakresie odwadniania wyrobisk dla potrzeb SRK S.A. w Bytomiu Oddział KWK „Anna” w Pszowie.” Usługi Zamówienie z wolnej ręki 31.07.2018 Szczegóły
ZP-K-0003/19 „Świadczenie usług związanych z dostawą sprężonego powietrza dla SRK S.A. Oddział w Suszcu KWK „Krupiński” Usługi Przetarg nieograniczony 09.04.2019 Szczegóły
ZP-CZOK-0006/19 „Dostawa elementów wyposażenia szybu dla SRK S.A. Oddział w Czeladzi CZOK Dostawy Przetarg nieograniczony 08.04.2019 Szczegóły
CZOK/WR/03/18/19 „Utylizacja wód kopalnianych, silnie zasolonych, pochodzących z odwadniania Pompowni Stacjonarnej „Dębieńsko”. Usługi Zamówienie z wolnej ręki 28.09.2018 Szczegóły
ZP-JM-0005/19 – „Dostawa i rozładunek spoiwa mineralno – cementowego do wykonania korków przeciwwybuchowych w podziemnych wyrobiskach zakładu górniczego dla SRK S.A. Oddział w Jastrzębiu-Zdroju KWK „Jas-Mos”. Dostawy Przetarg nieograniczony 08.04.2019 Szczegóły
KWK C/25B/18/19 – „Zabezpieczenie ruchu urządzeń w zakresie przeglądów, napraw i remontów oraz pogotowia awaryjnego w roku 2019 dla silników elektrycznych, maszyn elektrycznych oraz silników maszyn wyciągowych i wentylatorów w Spółce Restrukturyzacji Kopalń S.A. Oddział KWK „Centrum” w Bytomiu. Usługi Przetarg nieograniczony 04.04.2019 Szczegóły
ZP-KCL-0006/19 „Wykonanie dokumentacji technicznej instalacji do usunięcia części palnych ze składowiska odpadów pogórniczych hałdy 7/4 na polu „Słupiec” w Nowej Rudzie obejmującej gaszenie, rekultywację wraz z regulacją stosunków wodnych i jej zagospodarowaniem” na potrzeby SRK S.A. Oddziału w Dąbrowie Górniczej Kopalnie Węgla Kamiennego w Całkowitej Likwidacji. Usługi Przetarg nieograniczony 03.04.2019 Szczegóły