Ustawa PZP - Przetargi

Tytuł Rodzaj postępowania Tryb postępowania Data otwarcia
KWK J-M/12/18 Remont kapitalny wentylatora… Usługi Przetarg nieograniczony 22.06.2018 Szczegóły
KWK B/06/18 Likwidacja przedziału drabinowego ….. Roboty budowlane Przetarg nieograniczony 28.06.2018 Szczegóły
KWK K-J/04/18 – „Likwidacja obiektów budowlanych wraz z wyposażeniem oraz likwidacją przyłączy i urządzeń przesyłowych integralnie związanych z tymi obiektami, dla SRK S.A. Oddziału KWK „Kazimierz Juliusz” w Sosnowcu. Część I 1. Budynek głównej stacji zasilającej 6 kV rejon Juliusz. 2. Sieci rozdzielcze średniego napięcia rejon Juliusz. Część II 1. Budynek głównej stacji zasilającej 6 kV rejon Kazimierz. 2. Sieci rozdzielcze średniego napięcia rejon Kazimierz. 3. Estakada kablowa Roboty budowlane Przetarg nieograniczony 28.06.2018 Szczegóły
KWK K-J/03/18 – „Naprawa uszkodzeń w torach PKP linii Dąbrowa Górnicza Towarowa – Panewnik w km 17,000 – 18,500 – tor nr 1 i tor nr 2” dla SRK S.A. Oddział KWK „Kazimierz – Juliusz” Roboty budowlane Przetarg nieograniczony 28.06.2018 Szczegóły
KWK A/03/18 Likwidacja wieży wyciągowej szybu „Chrobry I” wraz z wyposażeniem oraz likwidacją przyłączy i instalacji integralnie związanych z tym obiektem dla Spółki Restrukturyzacji Kopalń S.A. Oddział KWK „Anna” w Pszowie” Roboty budowlane Przetarg nieograniczony 27.06.2018 Szczegóły
KWK J-M/13/18 Zabudowa kondensatorów ….. Usługi Przetarg nieograniczony 20.06.2018 Szczegóły
CZOK/07/18 -Dostawa rur dla Oddziału Centralny Zakład Odwadniania Kopalń Dostawy Przetarg nieograniczony 17.07.2018 Szczegóły
CZOK/22/18 Część V Dostawa armatury Dostawy Przetarg nieograniczony 15.06.2018 Szczegóły
KWK K-J/02/18 – „Naprawa uszkodzeń w torach PKP linii 180 Dorota – Jęzor – Brzezinka w km 1,100 – 2,300 – tor nr 1” dla SRK S.A. Oddział KWK „Kazimierz – Juliusz” Roboty budowlane Przetarg nieograniczony 21.06.2018 Szczegóły
BZ/03/18 Dostawa wody mineralnej Dostawy Przetarg nieograniczony 14.06.2018 Szczegóły