Ustawa PZP - Przetargi

Tytuł Rodzaj postępowania Tryb postępowania Data otwarcia
CZOK/32/18 Dostawa liny wyciągowej …. Dostawy Przetarg nieograniczony 30.07.2018 Szczegóły
KWK C/11A/18 „Wykonanie tamy wodnej na poz. 250 m” dla Spółki Restrukturyzacji Kopalń S.A. Oddział KWK „Centrum” Roboty budowlane Przetarg nieograniczony 02.08.2018 Szczegóły
CZOK/21A/18 Dostawa części do HPR dla Spółki Restrukturyzacji Kopalń S.A. Oddział w Czeladzi Centralny Zakład Odwadniania Kopalń” Dostawy Przetarg nieograniczony 31.07.2018 Szczegóły
KWK C/10A/18 Dostawa rur Dostawy Przetarg nieograniczony 30.07.2018 Szczegóły
CZOK/29/18 „Roboty budowlane w Oddziale CZOK. Wykonanie doraźnego zabezpieczenia przeciwhałasowego stacji wentylatorów głównych przy szybie Mikołaj, pompownia „Pstrowski” Roboty budowlane Przetarg nieograniczony 31.07.2018 Szczegóły
KWK J-M/12A/18 Remont kapitalny wentylatora …. Usługi Przetarg nieograniczony 24.07.2018 Szczegóły
KWK K/15/18/19 Świadczenie usług medycyny pracy w zakresie….. Usługi Przetarg nieograniczony 20.07.2018 Szczegóły
KWK K-J/05/18- „Likwidacja obiektów budowlanych wraz z wyposażeniem oraz likwidacją przyłączy i urządzeń przesyłowych integralnie związanych z tymi obiektami, dla SRK S.A. Oddziału KWK „Kazimierz Juliusz” w Sosnowcu.” CZĘŚĆ I , CZĘŚĆ II Roboty budowlane Przetarg nieograniczony 26.07.2018 Szczegóły
KWK W/02/18 Wykonanie 7 tam izolacyjnych ze środków mineralnych i 1 tamy murowej w celu realizacji procesu likwidacji części podziemnej w SRK S.A. Oddział Katowice KWK „Wieczorek I” i KWK „Wieczorek II”. Roboty budowlane Przetarg nieograniczony 26.07.2018 Szczegóły
CZOK/26/18- „Wymiana oblachowania tłumików wentylatorów nr 1 i przy szybie V Zachodni Pompownia Dębieńsko”. Usługi Przetarg nieograniczony 20.07.2018 Szczegóły