Ustawa PZP - Przetargi

Tytuł Rodzaj postępowania Tryb postępowania Data otwarcia
CZOK/09/18 – „Prace projektowe w Oddziale CZOK: Część I: Projekt kanalizacji sanitarnej i deszczowej z budynków Pompowni „Saturn” do sieci miejskiej wraz z uzyskaniem prawomocnego pozwolenia na budowę, Część II: Wykonanie projektu rurociągów tłocznych na powierzchni do mieszacza przy szybie „Kolejowy I”, Część III: Projekt remontu kolektora DN 500 w rejonie szybu „Bańgów” do Rowu Michałkowickiego, Część IV: Wykonanie projektu budowlano-wykonawczego rozbiórki budynków oraz przebudowy zbiornika powierzchniowego p.poż. -Pompownia „Dębieńsko”. Usługi Przetarg nieograniczony 08.05.2018 Szczegóły
KWK BD/07/18 – „Likwidacja obiektów powierzchniowych Zakładu Przeróbki Mechanicznej Węgla SRK S.A. w Bytomiu Oddział w Katowicach KWK „Boże Dary” Część I – Likwidacja obiektów zlokalizowanych w zachodniej części ZPMW. Część II – Likwidacja budynku płuczki miałowej IV z obiektami ZPMW. Część III – Likwidacja obiektów płuczki III oraz budynku sortowni.” Roboty budowlane Przetarg nieograniczony 11.05.2018 Szczegóły
KWK S/01/18 – „Wykonanie 12 tam izolacyjnych o konstrukcji przeciwwybuchowej ze środków mineralnych szybkowiążących w celu realizowania procesu likwidacji części podziemnej w SRK S.A. Oddziału KWK „Śląsk” Roboty budowlane Przetarg nieograniczony 10.05.2018 Szczegóły
KWK C/11/18 – „Wykonanie tamy wodnej na poz. 250 m” dla Spółki Restrukturyzacji Kopalń S.A. Oddział KWK „Centrum” Roboty budowlane Przetarg nieograniczony 15.05.2018 Szczegóły
KWK MY/WR/09/17/18 – „Świadczenie usług w zakresie odwadniania wyrobisk” dla Spółki Restrukturyzacji Kopalń S.A. Oddział w Mysłowicach KWK „Mysłowice” w Mysłowicach przez Polską Grupę Górniczą S.A. KWK „Mysłowice- Wesoła” Usługi Zamówienie z wolnej ręki 02.02.2018 Szczegóły
KWK M/05/18 Likwidacja szybu III wraz z przynależną infrastrukturą…….. Roboty budowlane Przetarg nieograniczony 08.06.2018 Szczegóły
BZ/ZC/02/18 – „Dostawa materiałów eksploatacyjnych do drukarek, faksów i kserokopiarek dla Spółki Restrukturyzacji Kopalń S.A. w Bytomiu i jej Oddziałów na 2018 r.” Dostawy Zapytanie o cenę 19.04.2018 Szczegóły
KWK J-M/10/18 Dostawa i montaz oraz przełączenie rurociągu odmetanowiania … Roboty budowlane Przetarg nieograniczony 08.05.2018 Szczegóły
KWK M/06/18 – „Likwidacja szybu IV z przynależną infrastrukturą w SRK S.A. Oddział KWK „Makoszowy” w Zabrzu.” Roboty budowlane Przetarg nieograniczony 16.05.2018 Szczegóły
KWK K/05/18 Wykonanie 56 sztuk otworów badawczych….. Usługi Przetarg nieograniczony 02.05.2018 Szczegóły