Ustawa PZP - Przetargi

Tytuł Rodzaj postępowania Tryb postępowania Data otwarcia
CZOK/05/18 Roboty budowlane… Roboty budowlane Przetarg nieograniczony 13.04.2018 Szczegóły
CZOK/04/18 Likwidacja obiektów budowlanych …. Roboty budowlane Przetarg nieograniczony 12.04.2018 Szczegóły
KWK J-M/07/18/19- „Świadczenie usług w zakresie usuwania awarii urządzeń elektrycznych, linii kablowych, zabezpieczeń dla SRK S.A. Bytom Oddział w Jastrzębiu-Zdroju KWK „Jas-Mos”” w latach 2018, 2019.” Usługi Przetarg nieograniczony 06.04.2018 Szczegóły
KWK K/05/18- „Świadczenie usług serwisu technicznego oraz zabezpieczenie energomaszynowe dla czterech ciągników spalinowych podwieszonych typu KP-96 produkcji Becker-Warkop dla potrzeb ruchowych SRK S.A. Oddział KWK ”Krupiński” w Suszcu.” Usługi Przetarg nieograniczony 04.04.2018 Szczegóły
KWK C/08/18 Roboty szybowe ….. Usługi Przetarg nieograniczony 05.04.2018 Szczegóły
KWK J-M/18C/17/18 Wykonanie tam izolacyjnych… Roboty budowlane Przetarg nieograniczony 06.04.2018 Szczegóły
KWK K/04/18- „Świadczenie usług w zakresie pompowania wody z niecki kanału Branickiego dla SRK S.A. Bytom Oddział w Suszcu KWK ”Krupiński”. Usługi Przetarg nieograniczony 29.03.2018 Szczegóły
KWK BD/01/18 „Wykonanie pomiarów i badań urządzeń elektroenergetycznych dla SRK S.A. Oddział w Katowicach KWK „Boże Dary”. Usługi Przetarg nieograniczony 05.04.2018 Szczegóły
AZM/03/18 – „Świadczenie usług kominiarskich” dla Oddziału w Bytomiu Administracja Zasobów Mieszkaniowych” w tym” Część I: i/lub Część II Usługi Przetarg nieograniczony 04.04.2018 Szczegóły
KWK A/01/18 Likwidacja 18 obiektów budowlanych Roboty budowlane Przetarg nieograniczony 04.04.2018 Szczegóły