Ustawa PZP - Przetargi

Tytuł Rodzaj postępowania Tryb postępowania Data otwarcia
CZOK/32/17 – „Dostawa armatury” dla SRK S.A. Oddział w Czeladzi Centralny Zakład Odwadniania Kopalń części I-VI Dostawy Przetarg nieograniczony 10.08.2017 Szczegóły
KWK W/01/17 – „Dostawa kuponów żywieniowych na realizację posiłków profilaktycznych oraz mleka dla pracowników SRK S.A. Oddziału w Katowicach KWK „Wieczorek I” w 2017 r.” Dostawy Przetarg nieograniczony 10.07.2017 Szczegóły
CZOK/15/17 – Roboty szybowe w Oddziale CZOK Część I – VI Roboty budowlane Przetarg nieograniczony 17.07.2017 Szczegóły
AZM/02/17/18 -„Świadczenie usług kominiarskich” dla Oddziału w Bytomiu Administracja Zasobów Mieszkaniowych” Usługi Przetarg nieograniczony 10.07.2017 Szczegóły
KWK K-J/02/17- „Likwidacja obiektów budowlanych Zakładu Przeróbki Mechanicznej oraz budynków warsztatowo- magazynowych wraz z wyposażeniem oraz likwidacją przyłączy i urządzeń przesyłowych integralnie związanych z tymi obiektami Część I: zadanie 1-13; Część II: zadanie 1-18 dla SRK S.A. Oddział KWK „Kazimierz Juliusz” w Sosnowcu w tym: Część I, Część II. Roboty budowlane Przetarg nieograniczony 20.07.2017 Szczegóły
KWK BD/12/17 – „Przebudowa wyrobisk górniczych w miejscu wiercenia otworów, wiercenie otworów spływowych z poziomu 183 m do poziomu 416 m i otworów z poziomu 183 m do poziomu Olberg… Roboty budowlane Przetarg nieograniczony 21.07.2017 Szczegóły
CZOK/34/17- Dostawa elementów trasy kolejki w Oddziale Centralny Zakład Odwadniania Kopalń w Czeladzi Dostawy Przetarg nieograniczony 10.07.2017 Szczegóły
KWK A/ 05/ 17 Likwidacja budynku podstacji 6kV szyb „Ryszard II” wraz z liniami kablowymi i kanałami dla SRK S.A. Oddział KWK „Anna” Roboty budowlane Przetarg nieograniczony 14.07.2017 Szczegóły
CZOK/17/17 Dostawa przewoźnej maszyny wyciągowej……… Dostawy Przetarg nieograniczony 07.08.2017 Szczegóły
BZ/03/17 – „Wykonanie w trybie awaryjnym powierzchniowej okrywy izolacyjnej na powierzchniowo zapożarowanej części hałdy 7/4 na Polu Słupiec w Nowej Rudzie” Roboty budowlane Przetarg nieograniczony 30.06.2017 Szczegóły