Ustawa PZP - Przetargi

Tytuł Rodzaj postępowania Tryb postępowania Data otwarcia
AZM/11/18 Część I: Remont dachu….Część II: Remont dachu…, Część III: Remont dachu…, Część IV: Remont dachu…, Część V:Remont dachu…, Część VI: Remont dachu.. Roboty budowlane Przetarg nieograniczony 13.07.2018 Szczegóły
AZM/10/18 Część I: Remont dachów……..Część II Remont dachów……. Roboty budowlane Przetarg nieograniczony 12.07.2018 Szczegóły
KWK S/03/18 Remont kapitalny pompy głównego odwadniania typu OWB-200B/10 Usługi Przetarg nieograniczony 05.07.2018 Szczegóły
AZM/08/18 Część I: Remont dachu, przemurowanie kominów….Część II – Remont chodników…. Roboty budowlane Przetarg nieograniczony 23.07.2018 Szczegóły
KWK B/04/18 Likwidacja zagrożenia powodziowego w nieckach bezodpływowych powstałych na terenie górniczym „Brzeszcze IV” w granicach administracyjnych Gminy Brzeszcze Usługi Przetarg nieograniczony 31.07.2018 Szczegóły
KWK P/04/18 – „Remont budynku użyteczności publicznej przy ul. Hallera 12 w Rudzie Śląskiej – remont przez przedsiębiorcę.” Roboty budowlane Przetarg nieograniczony 10.07.2018 Szczegóły
KWK K 13/18 „Opracowanie dokumentacji budowlanej likwidacji 23 obiektów budowlanych ZPMW wraz z przedmiarami robót i kosztorysami inwestorskimi dla Spółki Restrukturyzacji Kopalń S.A. Oddział KWK „Krupiński” w Suszcu” Usługi Przetarg nieograniczony 03.07.2018 Szczegóły
BZ/ZC/03A/18 Dostawa wody… Dostawy Zapytanie o cenę 04.06.2018 Szczegóły
BZ/ZC/03/18 Dostawa wody… Dostawy Zapytanie o cenę 21.05.2018 Szczegóły
KWK K/12/18/19 Utrzymanie odmetanowania dla SRK S.A. w Bytomiu Oddział w Suszcu KWK „Krupiński” Usługi Przetarg nieograniczony 01.08.2018 Szczegóły