Regulamin SRK do 30 tyś euro - Przetargi

Tytuł Rodzaj postępowania Tryb postępowania Data otwarcia
SRK/TZ/AZM-2265-06/16 – „Wymiana okien w budynkach mieszkalnych …….” Roboty budowlane Przetarg nieograniczony 14.10.2016 Szczegóły
SRK/TZ/KWK M -2265-49/16 Dostawa muf i zestawów naprawczych dla SRK S.A. Oddział „Makoszowy” Dostawy Przetarg nieograniczony 07.10.2016 Szczegóły
SRK/TZ/CZOK-2265-47/16 – „Dostawa drewna i wyrobów drewnianych”… Dostawy Przetarg nieograniczony 10.10.2016 Szczegóły
SRK/TZ/KWK C-2265-34/16 – Dostawa pyłu kamienno-wapiennego… Dostawy Przetarg nieograniczony 04.10.2016 Szczegóły
SRK/TZ/KWK M– 2265–41A/16 – „Wykonanie robót remontowo-budowlanych z tytułu usuwania szkód pochodzenia górniczego w budynku mieszkalnym przy ul. Dębowej 19 w Paniówkach” dla Spółki Restrukturyzacji Kopalń Oddział KWK „Makoszowy”. Roboty budowlane Przetarg nieograniczony 30.09.2016 Szczegóły
SRK/TZ/KWK C-2265-33/16 „Dostawa sprzętu przeciwpożarowego Dostawy Przetarg nieograniczony 04.10.2016 Szczegóły
SRK/TZ/KWK M-2265-52/16 Dostawa sprzęgieł oraz części zamiennych do sprzęgieł typu SET dla SRK S.A. Oddział KWK „Makoszowy” w 2016r. Dostawy Przetarg nieograniczony 03.10.2016 Szczegóły
SRK/TZ/KWK-2265-11/16 Projekt i likwidacja upadowej byłej kopalni „Jan Kanty” Roboty budowlane Przetarg nieograniczony 29.09.2016 Szczegóły
SRK/TZ/KWK C-2265-32/16 Dostawa pojemników do zapór wodnych przeciwwybuchowych Dostawy Przetarg nieograniczony 03.10.2016 Szczegóły
SRK/TZ/CZOK-2265-45/16Szycie kompletnych mundurów górniczych dla pracowników Spółki Restrukturyzacji Kopalń S.A. w Bytomiu. Usługi Przetarg nieograniczony 28.09.2016 Szczegóły