Ustawa PZP - Przetargi

Tytuł Rodzaj postępowania Tryb postępowania Data otwarcia
KWK C 12/18 „Wielobranżowa dokumentacja techniczna stacji wentylatorów głównego przewietrzania przy szybie „Staszic” dla Spółki Restrukturyzacji Kopalń S.A. Oddział KWK „Centrum””. Usługi Przetarg nieograniczony 28.06.2018 Szczegóły
CZOK/24/18 – Remont agregatu głębinowego – Pompownia Saturn” dla Spółki Restrukturyzacji Kopalń S.A. Oddział w Czeladzi Centralny Zakład Odwadniania Kopalń Usługi Przetarg nieograniczony 29.06.2018 Szczegóły
KWK P/02/18 „Wykonanie usług remontowych napędów elektrycznych dla SRK S.A. Oddział w Rudzie Śląskiej KWK „Pokój I” Usługi Przetarg nieograniczony 27.06.2018 Szczegóły
AZM/12/18 Część I: „Malowanie klatki schodowej budynku mieszkalnego w Bytomiu przy ul. Królowej Jadwigi 5, będącym wyłączną własnością Spółki Restrukturyzacji Kopalń S.A.” i/lub Część II: „Remont dachu, przemurowanie kominów, wymiana obróbek blacharskich, wymiana rynien i pionów spustowych wraz z budynkiem gospodarczym w Bytomiu przy ul. Zabrzańskiej 75 będącym wyłączną własnością Spółki Restrukturyzacji Kopalń S.A.” Roboty budowlane Przetarg nieograniczony 03.07.2018 Szczegóły
KWK BD/14/18 – „Likwidacja obiektów budowlanych SRK S.A. w Bytomiu Oddział w Katowicach KWK „Boże Dary” Roboty budowlane Przetarg nieograniczony 02.07.2018 Szczegóły
KWK MY/03/18 Wykonanie prac związanych z likwidacją………. Roboty budowlane Przetarg nieograniczony 03.07.2018 Szczegóły
CZOK/21/18 Dostawa części do HPR Dostawy Przetarg nieograniczony 28.06.2018 Szczegóły
KWK B/03/18 Przebudowa budynku mieszkalnego…….. Roboty budowlane Przetarg nieograniczony 29.06.2018 Szczegóły
KWK P/03/18 Likwidacja obiektów budowlanych wraz z wyposażeniem oraz likwidacją przyłączy i urządzeń przesyłowych integralnie związanych z tymi obiektami, dla SRK S.A. Oddział KWK „Pokój I” Roboty budowlane Przetarg nieograniczony 29.06.2018 Szczegóły
CZOK/19/18/19 DZIERŻAWA PRZETWORNICY TYRYSTOROWEJ DLA POTRZEB ZASILANIA SILNIKA NAPĘDOWEGO MASZYNY WYCIĄGOWEJ SZYBU „KOLEJOWY I” DLA SPÓŁKI RESTRUKTURYZACJI KOPALŃ S.A. W BYTOMIU ODDZIAŁ W CZELADZI CENTRALNY ZAKŁAD ODWADNIANIA KOPALŃ. Dostawy Przetarg nieograniczony 22.06.2018 Szczegóły