Ustawa PZP - Przetargi

Tytuł Rodzaj postępowania Tryb postępowania Data otwarcia
CZOK/62/16/17/N Dostawa środków ochrony indywidualnej oraz odzieży i obuwia roboczego dla pracowników Oddziału w Czeladzi Centralny Zakład Odwadniania Kopalń na 2017r. Dostawy Przetarg nieograniczony 18.11.2016 Szczegóły
KWK R/05/16- Dostawa dwóch fabrycznie nowych pomp zatapialnych, przeznaczonych do odwodnienia podziemnych wyrobisk dołowych Dostawy Przetarg nieograniczony 17.11.2016 Szczegóły
KWK/14/16/17/N Likwidacja zagrożenia powodziowego w nieckach bezodpływowych Usługi Przetarg nieograniczony 08.12.2016 Szczegóły
KWK M/52/16/17/N Wywóz odpadów wydobywczych z ZPMW Usługi Przetarg nieograniczony 07.12.2016 Szczegóły
KWK M/54/16/17/N „Świadczenie usług w zakresie obsługi odstawy głównej w SRK S.A. Oddział KWK „Makoszowy” na 2017r.” Usługi Przetarg nieograniczony 28.12.2016 Szczegóły
KWK C/25/16/17/N – „Dostawa i zabudowa stacji do podawania pyłów” dla Spółki Restrukturyzacji Kopalń S.A. Oddział KWK „Centrum”: Roboty budowlane Przetarg nieograniczony 14.11.2016 Szczegóły
BZ/02/16/N – Wycena wartości godziwej poszczególnych składników majątkowych … Usługi Przetarg nieograniczony 10.11.2016 Szczegóły
KWK BD/21/16/N Likwidacja obiektów budowlanych II Części Roboty budowlane Przetarg nieograniczony 15.11.2016 Szczegóły
CZOK/58/16/N – Dostawa kół linowych, osi oraz łożysk kół linowych wieży szybowej szybu „Wentylacyjno- Podsadzkowy” Dostawy Przetarg nieograniczony 09.11.2016 Szczegóły
CZOK/59/16/N – „Naprawa kabla 6 kV R-01 pole 28” Usługi Przetarg nieograniczony 07.11.2016 Szczegóły