Ustawa PZP - Przetargi

Tytuł Rodzaj postępowania Tryb postępowania Data otwarcia
KWK BD/04/18 – „Dostawa kuponów żywieniowych na realizację posiłków profilaktycznych oraz mleka dla pracowników SRK S.A. w 2018r.: Dostawy Przetarg nieograniczony 22.03.2018 Szczegóły
KWK J-M/01/18 – „Dostawa i rozładunek Siarczanu Sodu Bezwodnego Gat. I dla SRK S.A. Oddział KWK „Jas – Mos”. Dostawy Przetarg nieograniczony 28.02.2018 Szczegóły
KWK M/01/18 „Wykonanie usług serwisowych maszyny wyciągowej K-5000/DC-10m/s wraz z urządzeniami sygnalizacji szybowej Usługi Przetarg nieograniczony 20.02.2018 Szczegóły
KWK K/03/18 Wykonanie remontu zawieszeń naczyń i lin wyrównawczych Usługi Przetarg nieograniczony 22.02.2018 Szczegóły
CZOK/57/17/18 Wykonanie badawczego otworu … Usługi Przetarg nieograniczony 08.02.2018 Szczegóły
KWK BD/03/18 – Dostawa armatury w ramach zadania „Dostawa i montaż zestawów pompowych wraz z armaturą – „Modernizacja systemu głównego odwadniania KWK „Boże Dary” Dostawy Przetarg nieograniczony 06.03.2018 Szczegóły
KWK C/30A/17/18 – „Świadczenie usług utrzymania ruchu zakładu górniczego Oddziału SRK S.A. KWK „Centrum” w zakresie elektrycznym na dole i powierzchni zakładu górniczego” Usługi Przetarg nieograniczony 09.02.2018 Szczegóły
KWK J-M/04/18 Dostawa i rozładunek spoiwa mineralno-cementowego Dostawy Przetarg nieograniczony 01.02.2018 Szczegóły
SRK/NZ/BZ-2265-60A/17/18 Usługi tłumaczeń ustnych i pisemnych wraz z obsługą techniczną na potrzeby Spółki Restrukturyzacji Kopalń S.A. w Bytomiu. Dostawy Przetarg nieograniczony 31.01.2018 Szczegóły
KWK C/43A/17/18 – „Utrzymanie w sprawności ruchowej urządzeń systemu ogólnozakładowej łączności telefonicznej oraz ogólnozakładowego systemu dyspozytorskiego w KWK „Centrum” Usługi Przetarg nieograniczony 02.03.2018 Szczegóły