Ustawa PZP - Przetargi

Tytuł Rodzaj postępowania Tryb postępowania Data otwarcia
KWK C/30A/17/18 – „Świadczenie usług utrzymania ruchu zakładu górniczego Oddziału SRK S.A. KWK „Centrum” w zakresie elektrycznym na dole i powierzchni zakładu górniczego” Usługi Przetarg nieograniczony 09.02.2018 Szczegóły
KWK J-M/04/18 Dostawa i rozładunek spoiwa mineralno-cementowego Dostawy Przetarg nieograniczony 01.02.2018 Szczegóły
SRK/NZ/BZ-2265-60A/17/18 Usługi tłumaczeń ustnych i pisemnych wraz z obsługą techniczną na potrzeby Spółki Restrukturyzacji Kopalń S.A. w Bytomiu. Dostawy Przetarg nieograniczony 31.01.2018 Szczegóły
KWK C/43A/17/18 – „Utrzymanie w sprawności ruchowej urządzeń systemu ogólnozakładowej łączności telefonicznej oraz ogólnozakładowego systemu dyspozytorskiego w KWK „Centrum” Usługi Przetarg nieograniczony 02.03.2018 Szczegóły
KWK BD/02/18 „Wykonanie pomiarów, legalizacji, badań ekspertyzowych oraz badań okresowych ….” Usługi Przetarg nieograniczony 30.01.2018 Szczegóły
KWK K/16/17/18 – „Badania rzeczoznawcze, pomiary specjalistyczne maszyn, urządzeń, instalacji elektrycznych dla potrzeb ruchowych dla SRK Oddział KWK Krupiński” Usługi Przetarg nieograniczony 27.02.2018 Szczegóły
KWK C/36/17/18 Dostawa i zabudowa kompletnej maszyny wyciągowej wraz z liną i klatką……. Dostawy Przetarg nieograniczony 28.02.2018 Szczegóły
KWK/01/18 Zimowe utrzymanie dróg, placów i chodników….. Usługi Przetarg nieograniczony 26.01.2018 Szczegóły
KWK M/15/17/18- „Świadczenie usług krajowego transportu drogowego w zakresie: – samochód dostawczo – osobowy 1-1,4t dyżurny z kierowcą + 5 pasażerów – samochód dostawczy – osobowy 1-1,4t z kierowcą + 2 pasażerów, – samochód dostawczy – osobowy 1-1,4t z kierowcą + 6 pasażerów” dla Spółki Restrukturyzacji Kopalń S.A. Oddział KWK „Makoszowy”. Usługi Przetarg nieograniczony 19.01.2018 Szczegóły
KWK K-J/01/18 Świadczenie usług utrzymania i zabezpieczenia ruchu zakładu górniczego Usługi Przetarg nieograniczony 22.01.2018 Szczegóły