Ustawa PZP - Przetargi

Tytuł Rodzaj postępowania Tryb postępowania Data otwarcia
KWK BD/01/18 „Wykonanie pomiarów i badań urządzeń elektroenergetycznych dla SRK S.A. Oddział w Katowicach KWK „Boże Dary”. Usługi Przetarg nieograniczony 05.04.2018 Szczegóły
AZM/03/18 – „Świadczenie usług kominiarskich” dla Oddziału w Bytomiu Administracja Zasobów Mieszkaniowych” w tym” Część I: i/lub Część II Usługi Przetarg nieograniczony 04.04.2018 Szczegóły
KWK A/01/18 Likwidacja 18 obiektów budowlanych Roboty budowlane Przetarg nieograniczony 04.04.2018 Szczegóły
KWK C/07/18-Remont zawieszeń naczyń wyciągowych dla Spółki Restrukturyzacji Kopalń S.A. Oddział KWK „Centrum“ Część I – Remont czterolinowego zawieszenia naczynia wyciągowego wlk. 3 wraz z blachami trzonowymi dla górniczych wyciągów szybowych – 2 komplety zawieszenia. Część II – Remont jednolinowego zawieszenia naczynia wyciągowego wlk. 5 wraz z trzonem głównym i łącznikiem krzyżowym dla górniczych wyciągów szybowych – 2 komplety zawieszenia. Usługi Przetarg nieograniczony 05.04.2018 Szczegóły
KWK C/03A/18 Roboty górnicze …. Roboty budowlane Przetarg nieograniczony 03.04.2018 Szczegóły
BZ/01/18 Wycena składników majątku…… Usługi Przetarg nieograniczony 21.03.2018 Szczegóły
KWK C/05/18 – Wykonanie pomiarów, legalizacji, badań ekspertyzowych oraz badań okresowych urządzeń i maszyn w zakresie górniczych wyciągów szybowych wraz z wyposażeniem szybowym, urządzeń ciśnieniowych, urządzeń dźwignicowych oraz urządzeń transportu specjalnego w SRK S.A. Oddział KWK „Centrum” CZĘŚĆ I – XI Usługi Przetarg nieograniczony 11.04.2018 Szczegóły
KWK M/03/18 – Opracowanie dokumentacji określającej kategorię przydatności terenu do zabudowy po zakończeniu działalności górniczej dla SRK S.A. Oddział KWK „Makoszowy” Usługi Przetarg nieograniczony 20.03.2018 Szczegóły
KWK J-M/06/18 – „Dostawa sprężonego powietrza dla Spółki Restrukturyzacji Kopalń S.A. KWK „Jas-Mos” Oddział w Jastrzebiu – Zdroju” Dostawy Przetarg nieograniczony 16.04.2018 Szczegóły
KWK C/04/18 Budowa nowej rozdzielni 6kV… Dostawy Przetarg nieograniczony 23.04.2018 Szczegóły