Ustawa PZP - Przetargi

Tytuł Rodzaj postępowania Tryb postępowania Data otwarcia
CZOK/10/18 Usługi w górniczych wyciągach szybowych (…) dla Oddziału CZOK Usługi Przetarg nieograniczony 05.06.2018 Szczegóły
KWK K/08/18 – „Świadczenie usług serwisowych skrzyń baterii akumulatorowych typu SBS-4 oraz remont ich podzespołów dla potrzeb ruchowych SRK S.A. Oddział KWK „Krupiński” Usługi Przetarg nieograniczony 04.06.2018 Szczegóły
AZM/09/18 Część I: „Remont dachu, przemurowanie kominów, wymiana obróbek blacharskich, wymiana rynien i pionów spustowych w budynku mieszkalnym w Bytomiu przy ul. Ustronie 13, będącym wyłączną własnością Spółki Restrukturyzacji Kopalń S.A.” Część II: „Remont instalacji elektrycznej w części wspólnej budynku przy ul. Górnych Wałów 31a w Gliwicach będącym wyłączną własnością Spółki Restrukturyzacji Kopalń S.A.” Część III: „Remont boksu śmietnikowego w Gliwicach przy ul. Kasprowicza 39 – 41 będącym wyłączną własnością Spółki Restrukturyzacji Kopalń S.A.” dla Spółki Restrukturyzacji Kopalń S.A. w Bytomiu Oddział Administracja Zasobów Mieszkaniowych” Roboty budowlane Przetarg nieograniczony 11.06.2018 Szczegóły
KWK BD/09/18 „Wymiana wyłączników w polach dopływowych rozdzielni głównej 6 kV R-1” dla SRK S.A. Oddział KWK „Boże Dary”. Usługi Przetarg nieograniczony 04.06.2018 Szczegóły
KWK K/07/18 „Likwidacja obiektów powierzchniowych zlokalizowanych na terenie Spółki Restrukturyzacji Kopalń S.A. Oddział KWK „Krupiński” w Suszcu – budynek administracyjny – pomost autobusowy ob. 72″ Roboty budowlane Przetarg nieograniczony 11.06.2018 Szczegóły
KWK K/06/18 – Dostawa środków ochrony indywidualnej……… Dostawy Przetarg nieograniczony 06.06.2018 Szczegóły
KWK M/04/18 Dokumentacja geologiczna:………….. Usługi Przetarg nieograniczony 05.06.2018 Szczegóły
CZOK/18/18 „Szycie kompletnych mundurów górniczych dla pracowników Spółki Restrukturyzacji Kopalń S.A. w Bytomiu” Usługi Przetarg nieograniczony 04.06.2018 Szczegóły
KWK K/11/18 Świadczenie usług dla Spółki Restrukturyzacji Kopalń S.A. Oddział KWK „Krupiński” w Suszcu” Usługi Przetarg nieograniczony 04.06.2018 Szczegóły
CZOK/17/18/19 Dostawa środków ochrony indywidualnej oraz odzieży i obuwia roboczego dla pracowników Oddziału w Czeladzi Centralny Zakład Odwadniania Kopalń na 2019r. Część I – Dostawa środków ochrony indywidualnej. Część II – Dostawa odzieży i obuwia roboczego. Dostawy Przetarg nieograniczony 30.05.2018 Szczegóły