Ustawa PZP - Przetargi

Tytuł Rodzaj postępowania Tryb postępowania Data otwarcia
KWK C/10/18 – Dostawa rur dla Spółki Restrukturyzacji Kopalń S.A. Oddział KWK „Centrum”… Części I – V Dostawy Przetarg nieograniczony 10.05.2018 Szczegóły
BZ/ZC/01/18 – „Dostawa materiałów biurowych dla Spółki Restrukturyzacji Kopalń S.A. i jej Oddziałów” Dostawy Zapytanie o cenę 22.03.2018 Szczegóły
AZM/04/18 – „Adaptacja lokalu usługowego na Punkt Obsługi Klienta przy ul. Dmowskiego 80A w Sosnowcu dla Oddziału Administracja Zasobów Mieszkaniowych Spółki Restrukturyzacji Kopalń S.A.” Roboty budowlane Przetarg nieograniczony 16.04.2018 Szczegóły
KWK C/09/18 – Roboty likwidacyjne w szybie „Budryk” dla Spółki Restrukturyzacji Kopalń S.A. Oddział KWK „Centrum” w tym: Etap I – Likwidacja urządzeń przyszybowych i kieszeni skipowych na poziomie 774m w górniczym wyciągu szybowym szybu „Budryk” – przedział zachodni Etap II – Likwidacja sztucznego dna i zbiornika przepadu poniżej poziomu 774m w górniczym wyciągu szybowym szybu Budryk przedział zachodni wraz z odtworzeniem muru szybowego” Roboty budowlane Przetarg nieograniczony 13.04.2018 Szczegóły
KWK B/01/18 Roboty konserwacyjne pompowni Usługi Przetarg nieograniczony 09.04.2018 Szczegóły
CZOK/05/18 Roboty budowlane… Roboty budowlane Przetarg nieograniczony 13.04.2018 Szczegóły
CZOK/04/18 Likwidacja obiektów budowlanych …. Roboty budowlane Przetarg nieograniczony 12.04.2018 Szczegóły
KWK J-M/07/18/19- „Świadczenie usług w zakresie usuwania awarii urządzeń elektrycznych, linii kablowych, zabezpieczeń dla SRK S.A. Bytom Oddział w Jastrzębiu-Zdroju KWK „Jas-Mos”” w latach 2018, 2019.” Usługi Przetarg nieograniczony 06.04.2018 Szczegóły
KWK K/05/18- „Świadczenie usług serwisu technicznego oraz zabezpieczenie energomaszynowe dla czterech ciągników spalinowych podwieszonych typu KP-96 produkcji Becker-Warkop dla potrzeb ruchowych SRK S.A. Oddział KWK ”Krupiński” w Suszcu.” Usługi Przetarg nieograniczony 04.04.2018 Szczegóły
KWK C/08/18 Roboty szybowe ….. Usługi Przetarg nieograniczony 05.04.2018 Szczegóły