Ustawa PZP - Przetargi

Tytuł Rodzaj postępowania Tryb postępowania Data otwarcia
KWK K/14/17/18 – Dostawa siarczanu sodu (Na2SO4) w postaci płynnej do instalacji zlokalizowanej na terenie SRK S.A. w Bytomiu Oddział w Suszcu KWK „Krupiński”. Dostawy Przetarg nieograniczony 07.12.2017 Szczegóły
KWK J-M/WR/05/17/18 – „Odbiór i odprowadzanie zasolonych wód dołowych pochodzących z SRK S.A w Bytomiu Oddział KWK ,,Jas-Mos” w Jastrzębiu-Zdroju poprzez system retencyjno-dozujący „Olza” przez Przedsiębiorstwo Gospodarki Wodnej i Rekultywacji S.A., ul. Chlebowa 22, 44-335 Jastrzębie- Zdrój”. Usługi Zamówienie z wolnej ręki 07.12.2017 Szczegóły
KWK K/15/17/18 – „Wykonanie projektów technicznych likwidacji obiektów budowlanych Zakładu Przeróbki Mechanicznej Węgla wraz z kosztorysami inwestorskimi dla Spółki Restrukturyzacji Kopalń S.A. Oddział KWK „Krupiński”. Usługi Przetarg nieograniczony 11.12.2017 Szczegóły
CZOK/13/17/18Utrzymanie w sprawności ruchowej urządzeń systemu łączności ogólnozakładowej oraz systemu dyspozytorskiego Oddziału Centralny Zakład Odwadniania Kopalń w Czeladzi. Usługi Przetarg nieograniczony 08.01.2018 Szczegóły
KWK K/13/17/18 Wykonanie 33 korków przeciwwybuchowych Roboty budowlane Przetarg nieograniczony 14.12.2017 Szczegóły
KWK/04B/17/18 Świadczenie usług sprzętem ciężkim… Usługi Przetarg nieograniczony 06.12.2017 Szczegóły
KWK M/13/17/18 „Świadczenie usług w zakresie sprzętu ciężkiego” Usługi Przetarg nieograniczony 05.12.2017 Szczegóły
KWK C/38/17/18 Likwidacja 12 obiektów dla SRK S.A. Oddział w Bytomiu KWK „Centrum” Roboty budowlane Przetarg nieograniczony 12.12.2017 Szczegóły
CZOK/53/17/18 Dostawa materiałów elektrycznych Etap I i II….. Dostawy Przetarg nieograniczony 05.12.2017 Szczegóły
CZOK/WR/04/17/18 – „Świadczenie usług w zakresie obsługi dyspozytorni i centrali telefonicznej” dla Spółki Restrukturyzacji Kopalń S.A. Oddział w Czeladzi Centralny Zakład Odwadniania Kopalń, Ruch II pompownia „Powstańców Śląskich – Bytom I”. Usługi Zamówienie z wolnej ręki 29.11.2017 Szczegóły