Ustawa PZP - Przetargi

Tytuł Rodzaj postępowania Tryb postępowania Data otwarcia
CZOK/18A/18 „Szycie kompletnych mundurów górniczych dla pracowników SRK S.A. w Bytomiu” Usługi Przetarg nieograniczony 16.07.2018 Szczegóły
KWK J-M/08A/18/19 – „Usługi laboratoryjne w zakresie badań prób powietrza, pyłów i wód oraz pomiarów zapylenia dla SRK S.A. w Bytomiu Oddział w Jastrzębiu Zdroju KWK „Jas-Mos” wraz z odbiorem próbek i dostarczeniem wyników, obejmujące: Część I – Oznaczenie części niepalnych w pyle kopalnianym, oznaczenie intensywności osiadania pyłu, oznaczenie wskaźnika W (wilgotności), Część II – Badania wód dołowych, Usługi Przetarg nieograniczony 16.07.2018 Szczegóły
KWK BD/15/18 – „Ocieplenie budynku lampowni łaźni, maskowni, dyspozytorni, administracji) dla SRK S.A. w Bytomiu Oddział w Katowicach KWK „Boże Dary” Roboty budowlane Przetarg nieograniczony 23.07.2018 Szczegóły
KWK BD/16/18/19 – „Roboty górnicze dla Spółki Restrukturyzacji Kopalń S.A. Oddział KWK „Boże Dary” – Przebudowa chodnika dojściowego do chodników wodnych” Roboty budowlane Przetarg nieograniczony 19.07.2018 Szczegóły
CZOK/28/18 – „Dostawa materiałów elektrycznych” w ramach zadania „Modernizacja przepompowni Pp-7 – pompownia „Pstrowski” Dostawy Przetarg nieograniczony 12.07.2018 Szczegóły
KWK BD/10A/18 – „Zabudowa systemu do nadawania sygnałów w szybie II wraz z dostawą” dla SRK S.A. Oddział w Katowicach KWK „Boże Dary” Usługi Przetarg nieograniczony 11.07.2018 Szczegóły
KWK K/11A/18 Świadczenie usług dla Spółki Restrukturyzacji Kopalń S.A. Oddział KWK „Krupiński” w Suszcu” w zakresie: Kompleksowe usługi utrzymania czystości pomieszczeń wewnętrznych oraz części terenu zewnętrznego Usługi Przetarg nieograniczony 11.07.2018 Szczegóły
KWK C/30B/17/18 – „Świadczenie usług w zakresie utrzymania ruchu zakładu górniczego KWK „Centrum””… I, II CZĘŚCI Usługi Przetarg nieograniczony 13.07.2018 Szczegóły
KWK B/07/18 Likwidacja budynku przygotowania podsadzki…. Roboty budowlane Przetarg nieograniczony 16.07.2018 Szczegóły
AZM/11/18 Część I: Remont dachu….Część II: Remont dachu…, Część III: Remont dachu…, Część IV: Remont dachu…, Część V:Remont dachu…, Część VI: Remont dachu.. Roboty budowlane Przetarg nieograniczony 13.07.2018 Szczegóły