Ustawa PZP - Przetargi

Tytuł Rodzaj postępowania Tryb postępowania Data otwarcia
KWK C/36/17/18 Dostawa i zabudowa kompletnej maszyny wyciągowej wraz z liną i klatką……. Dostawy Przetarg nieograniczony 28.02.2018 Szczegóły
KWK/01/18 Zimowe utrzymanie dróg, placów i chodników….. Usługi Przetarg nieograniczony 26.01.2018 Szczegóły
KWK M/15/17/18- „Świadczenie usług krajowego transportu drogowego w zakresie: – samochód dostawczo – osobowy 1-1,4t dyżurny z kierowcą + 5 pasażerów – samochód dostawczy – osobowy 1-1,4t z kierowcą + 2 pasażerów, – samochód dostawczy – osobowy 1-1,4t z kierowcą + 6 pasażerów” dla Spółki Restrukturyzacji Kopalń S.A. Oddział KWK „Makoszowy”. Usługi Przetarg nieograniczony 19.01.2018 Szczegóły
KWK K-J/01/18 Świadczenie usług utrzymania i zabezpieczenia ruchu zakładu górniczego Usługi Przetarg nieograniczony 22.01.2018 Szczegóły
KWK J-M/WR/08/17/18 – „Odwodnienie terenów bezodpływowych przy pomocy pompowni w rejonie Rowu Mszańskiego w Mszanie” w ramach realizacji zadania pn. „Naprawa szkody górniczej spowodowanej ruchem zakładu górniczego, polegająca na odwodnieniu niecki bezodpływowej przez pompownię Rów Mszański” Usługi Zamówienie z wolnej ręki 16.01.2018 Szczegóły
KWK M/17/17/18- „Kompleksowa usługa w zakresie utrzymania czystości i porządku na terenie i w obiektach” dla Spółki Restrukturyzacji Kopalń S.A. na 2018 rok Oddział KWK „Makoszowy”. Usługi Przetarg nieograniczony 22.01.2018 Szczegóły
KWK K/18/17/18 Świadczenie całodobowych usług pierwszej pomocy pielęgniarskiej…. Usługi Przetarg nieograniczony 19.01.2018 Szczegóły
KWK K/21/17/18 Badania okresowe elementów urządzeń… Usługi Przetarg nieograniczony 17.01.2018 Szczegóły
KWK M/12/17/18 Dostawa sprężonego powietrza (…) Dostawy Przetarg nieograniczony 09.01.2018 Szczegóły
KWK C/41/17/18 Udzielanie świadczeń medycyny pracy….. Usługi Przetarg nieograniczony 29.12.2017 Szczegóły