Ustawa PZP - Przetargi

Tytuł Rodzaj postępowania Tryb postępowania Data otwarcia
KWK BD/08/18- „Wymiana odłączników na podstacji GST 110/6kV Tor I” dla SRK S.A. Oddział KWK „Boże Dary”. Usługi Przetarg nieograniczony 18.05.2018 Szczegóły
CZOK/15/18 Dostawa materiałów elektrycznych Etap I i II dla SRK S.A. Dostawy Przetarg nieograniczony 16.05.2018 Szczegóły
CZOK/02A/18- „Projekt grawitacyjnego skierowania wód kopalnianych z Pompowni Powstańców Śląskich- Bytom I” Oddziału CZOK, do systemu odwadniania Węglokoks Kraj Sp. z o.o. KWK „Bobrek-Piekary” Ruch „Bobrek””, Etap II: „Projekt ujęcia i zabezpieczenia dróg spływu wszystkich wód z PS „Powstańców Śląskich- Bytom I” oraz skierowania ich do nowego wyrobiska korytarzowego na poz. 760 m”. Usługi Przetarg nieograniczony 14.05.2018 Szczegóły
KWK K/18A/17/18 Świadczenie całodobowych usług pierwszej pomocy……. Usługi Przetarg nieograniczony 14.05.2018 Szczegóły
KWK M/03A/18 – Opracowanie dokumentacji określającej kategorię przydatności terenu do zabudowy po zakończeniu działalności górniczej dla SRK S.A. Oddział KWK „Makoszowy” Usługi Przetarg nieograniczony 10.05.2018 Szczegóły
KWK C/08A/18 Roboty szybowe …. Usługi Przetarg nieograniczony 11.05.2018 Szczegóły
KWK C/02/18 Remont dachu… Roboty budowlane Przetarg nieograniczony 14.05.2018 Szczegóły
SRK/NZ/KWK B–2265–03B/18 Naprawienie szkód wywołanych ruchem zakładu górniczego – remont budynku mieszkalnego jednorodzinnego i ogrodzenia na dz. nr 475/5 przy ul. Przyłogi 26 w Brzeszczach Roboty budowlane Przetarg nieograniczony 09.05.2018 Szczegóły
CZOK/09/18 – „Prace projektowe w Oddziale CZOK: Część I: Projekt kanalizacji sanitarnej i deszczowej z budynków Pompowni „Saturn” do sieci miejskiej wraz z uzyskaniem prawomocnego pozwolenia na budowę, Część II: Wykonanie projektu rurociągów tłocznych na powierzchni do mieszacza przy szybie „Kolejowy I”, Część III: Projekt remontu kolektora DN 500 w rejonie szybu „Bańgów” do Rowu Michałkowickiego, Część IV: Wykonanie projektu budowlano-wykonawczego rozbiórki budynków oraz przebudowy zbiornika powierzchniowego p.poż. -Pompownia „Dębieńsko”. Usługi Przetarg nieograniczony 08.05.2018 Szczegóły
KWK BD/07/18 – „Likwidacja obiektów powierzchniowych Zakładu Przeróbki Mechanicznej Węgla SRK S.A. w Bytomiu Oddział w Katowicach KWK „Boże Dary” Część I – Likwidacja obiektów zlokalizowanych w zachodniej części ZPMW. Część II – Likwidacja budynku płuczki miałowej IV z obiektami ZPMW. Część III – Likwidacja obiektów płuczki III oraz budynku sortowni.” Roboty budowlane Przetarg nieograniczony 11.05.2018 Szczegóły