Ustawa PZP - Przetargi

Tytuł Rodzaj postępowania Tryb postępowania Data otwarcia
ZP-M-0003/19 – „Rozbiórka mostu przenośnikowego obiekt 8.8, budynku zbiornika miału na szybkim załadunku obiekt 2.b.16 oraz kontenerów socjalnych, biurowych i magazynowych na zwale szybkiego załadunku obiekt 2.d.3 dla Spółki Restrukturyzacji Kopalń S.A. Oddział KWK „Makoszowy”. Roboty budowlane Przetarg nieograniczony 11.02.2019 Szczegóły
KWK C/25A/18/19 – „Zabezpieczenie ruchu urządzeń w zakresie przeglądów, napraw i remontów oraz pogotowia awaryjnego w roku 2019 dla silników elektrycznych, maszyn elektrycznych oraz silników maszyn wyciągowych i wentylatorów w Spółce Restrukturyzacji Kopalń S.A. Oddział KWK „Centrum” w Bytomiu” Usługi Przetarg nieograniczony 01.02.2019 Szczegóły
KWK J-M/WR/04/18/19 – „Świadczenie usług przez Jastrzębską Spółkę Węglową S.A. KWK „Borynia-Zofiówka-Jastrzębie” Ruch „Jastrzębie” w zakresie utrzymania i zabezpieczenia ruchu zakładu górniczego KWK „Jas-Mos” dla Spółki Restrukturyzacji Kopalń S.A. Oddział KWK „Jas-Mos” Usługi Zamówienie z wolnej ręki 27.12.2018 Szczegóły
AZM/16/18/19 Remont dachów, przemurowanie kominów, wymiana……. Roboty budowlane Przetarg nieograniczony 08.02.2019 Szczegóły
KWK WII/WR/01/19 – „„Wykonanie robót górniczych związanych z przebudową oraz wzmocnieniem obudowy w upadowej technologicznej 2 w renie szybu Roździeński na poziomie 630m dla Spółki Restrukturyzacji Kopalń S.A. w Bytomiu Oddział KWK „Wieczorek II”. Roboty budowlane Zamówienie z wolnej ręki 10.01.2019 Szczegóły
AZM/15/18/19 Część I, Część II – Wykonywanie postawień pieców……. Roboty budowlane Przetarg nieograniczony 07.02.2019 Szczegóły
ZP-M-0001/19 – Wynajem ładowarki wraz z paliwem i obsługą dla SRK S.A. Oddział KWK Makoszowy. Usługi Przetarg nieograniczony 01.02.2019 Szczegóły
KWK M/25/18/19 Utrzymanie w sprawności ruchowej urządzeń systemów łączności ogólnozakładowej oraz systemów dyspozytorskich dla SRK S.A. Oddział KWK „Makoszowy” Usługi Przetarg nieograniczony 30.01.2019 Szczegóły
KWK S/12/18/19 – „Wykonanie „Projektu technicznego likwidacji szybu IV z przynależną infrastrukturą wraz z kosztorysami inwestorskimi.” Usługi Przetarg nieograniczony 31.01.2019 Szczegóły
ZP-M-0002/19: Dostawa sprężonego powietrza dla KWK Makoszowy w 2019 roku. Dostawy Przetarg nieograniczony 29.01.2019 Szczegóły