Ustawa PZP - Przetargi

Tytuł Rodzaj postępowania Tryb postępowania Data otwarcia
ZP-CZOK-0003/19 – „Remont wyłączników stycznikowych 500V” Usługi Przetarg nieograniczony 03.04.2019 Szczegóły
KWK/11A/18/19 – „Budowa systemu odwodnieniowego niecki bezodpływowej tzw. Niecki Montometu w Piekarach Śląskich i Bytomiu obejmującego wykonanie rowów, zbiornika retencyjnego, wlotu dokowego, przepompowni wód oraz rurociągu grawitacyjnego i tłocznego na terenie miasta Piekary Śląskie – ETAP I”. Roboty budowlane Przetarg nieograniczony 10.04.2019 Szczegóły
KWK C/30A/18/19 – „Remont pomp odwadniających: Część I – remont pomp typu P, Część II – remont pomp typu PSZ, Część III – remont pompy typu OW, dla Spółki Restrukturyzacji Kopalń S.A. Oddział KWK „Centrum“ Usługi Przetarg nieograniczony 03.04.2019 Szczegóły
ZP-K-0002/19 Likwidacja szybu I dla SRK S.A. Oddział KWK Krupiński w Suszcu w roku 2019. Roboty budowlane Przetarg nieograniczony 05.04.2019 Szczegóły
ZP-CZOK-0004/19: Budowa stacji transformatorowo – rozdzielczej STR 6/0,5/0,4/0,23 kV zasilającej urządzenia pompowni głębinowej „Katowice” wraz z zapleczem sanitarno – magazynowym dla Spółki Restrukturyzacji Kopalń S.A., Oddział Centralny Zakład Odwadniania Kopalń w Czeladzi – etap I i II Roboty budowlane Przetarg nieograniczony 05.04.2019 Szczegóły
ZP-KCL-0004/19 „Świadczenie usług sprzętem ciężkim na potrzeby SRK S.A. Oddziału w Dąbrowie Górniczej Kopalnie Węgla Kamiennego w Całkowitej Likwidacji w latach 2019 – 2020 wg zadań: Zadanie I: „Odwadnianie niecek bezodpływowych na terenie Gminy Bytom – utrzymanie przepompowni: Dworska Ogródki, Staw 32, Północna, Zielona, ROD „Kościuszko”, ROD „Łan”, Zachodnia, Karb II”. Zadanie II: „Utrzymanie przepompowni Wiadukt na terenie Gminy Piekary Śląskie i likwidacja zalewiska w rejonie przepompowni Staw 10”. Zadanie III: „Utrzymanie przepompowni wód deszczowych – rejon zbiornika bezodpływowego Ws 148a/10b/71 w Piekarach Śląskich przy ul. Przemysłowej”. Usługi Przetarg nieograniczony 27.03.2019 Szczegóły
ZP-KCL-0001/19-1-1 – „Aktualizacja koncepcji przeciwdziałania powstawaniu terenów zalewowych w związku z zatopieniem zrobów byłej KWK „Siersza” w Trzebini wraz z opracowaniem studium wykonalności”. Usługi Przetarg nieograniczony 29.03.2019 Szczegóły
ZP-CZOK-0002/19 – Przeglądy gwarancyjne, techniczne i naprawy samochodów służbowych dla Oddziałów Spółki Restrukturyzacji Kopalń S.A. Usługi Przetarg nieograniczony 25.03.2019 Szczegóły
ZP-BD-0002/19 „Dostawa materiałów górniczo – budowlanych …” Dostawy Przetarg nieograniczony 21.03.2019 Szczegóły
KWK M/22A/18/19 – „Rozbudowa obiektu mostowego nad potokiem Chudowskim w ciągu DK 44 oraz rozbiórka progu wodnego wraz z budową umocnienia fragmentu cieku potoku Chudowskiego dla SRK S.A. Oddział KWK „Makoszowy”. Roboty budowlane Przetarg nieograniczony 05.04.2019 Szczegóły