Regulamin SRK do 30 tyś euro - Przetargi

Tytuł Rodzaj postępowania Tryb postępowania Data otwarcia
Wykonanie rocznych badań maszyny wyciągowej typ K6500/1600 szybu „Roździeński” przedział skipowy, wyposażonej w zespół hamulca pneumatycznego typu ZSHP dla Spółki Restrukturyzacji Kopalń S.A. w Bytomiu Oddział w Katowicach KWK „Wieczorek II”. Usługi Zapytania ofertowe 27.11.2018 Szczegóły
SRK/NZ/KWK C-2265-52/18/19Usługa w zakresie sprzętu ciężkiego w 2019 r. dla Spółki Restrukturyzacji Kopalń S.A. Oddział KWK „Centrum“ Część I – usługa koparką, Część II – usługa zwyżką, Część III – usługa żurawiem samochodowym samojezdnym, Część IV – usługa urządzeniem typu WUKO. Usługi Przetarg nieograniczony 30.11.2018 Szczegóły
SRK/NZ/KWK C-2265-53/18/19„Świadczenie usług w zakresie prania odzieży roboczej i ocieplanej” dla Spółki Restrukturyzacji Kopalń S.A. Oddział KWK „Centrum” na 2019 rok” Usługi Przetarg nieograniczony 29.11.2018 Szczegóły
SRK/NZ/KWK K–2265–37A/18/19 – „Wykonanie usług w zakresie sprzątania dróg, chodników, parkingów i placów …” Usługi Przetarg nieograniczony 29.11.2018 Szczegóły
„Świadczenie usług kompleksowego zabezpieczenia przeciwpożarowego powierzchni Zakładu Górniczego SRK S.A. KWK „Śląsk”. Usługi Zapytania ofertowe 23.11.2018 Szczegóły
SRK/NZ/KWK C–2265–42B/18/19„Dostawa gazów jedno i wieloskładnikowych oraz wzorców gazów” dla Spółki Restrukturyzacji Kopalń S.A. Oddział KWK „Centrum“, w tym: Część I – Dostawa wzorców gazów do chromatografii, Część II – Dostawa wzorców gazów do stacji Dräger X-dock 6600. Dostawy Przetarg nieograniczony 29.11.2018 Szczegóły
Zakup paliwa do pojazdów i urządzeń spalinowych dla SRK S.A. Oddział w Katowicach KWK „Śląsk” w systemie bezgotówkowych elektronicznych kart paliwowych (kart flotowych) Dostawy Zapytania ofertowe 21.11.2018 Szczegóły
SRK/NZ/KWK BD- 2265–36/18/19 – Wykonanie pomiarów, legalizacji, badań ekspertyzowych oraz badań okresowych urządzeń i maszyn w zakresie górniczych wyciągów szybowych… Usługi Przetarg nieograniczony 26.11.2018 Szczegóły
PRZZ/0736 – Dostawa zegarka jubilackiego Dostawy Zapytania ofertowe 19.11.2018 Szczegóły
SRK/NZ/BZ-2265-32/18/19 Świadczenie obsługi prawnej Spółki Restrukturyzacji Kopalń S.A. w 2019 roku i w 2020 roku Usługi Negocjacje 03.12.2018 Szczegóły