Ustawa PZP - Przetargi

Tytuł Rodzaj postępowania Tryb postępowania Data otwarcia
KWK R/03A/16 – Dokumentacja hydrogeologiczna… Usługi Przetarg nieograniczony 17.05.2016 Szczegóły
KWK M/32/16 „Świadczenie usług serwisowych dzierżawionych kombajnów: Usługi Przetarg nieograniczony 03.06.2016 Szczegóły
CZOK/35/16 – -„Remont tamy wodnej nr 2 poz. 321 m przy szybie Kolejowy I” dla SRK S.A Oddział Centralny Zakład Odwadniania Kopalń Roboty budowlane Przetarg nieograniczony 02.06.2016 Szczegóły
KWK M/26/16 – ”Remont elementów infrastruktury bocznicy kolejowej dla SRK S.A. Oddział KWK Makoszowy” Roboty budowlane Przetarg nieograniczony 17.05.2016 Szczegóły
CZOK/34/16 – Opracowanie dokumentacji projektowej wraz z uzyskaniem pozwolenia na budowę stacji transformatorowo-rozdzielczej zasilającej urządzenia pompowni głębinowej „Katowice”” dla Centralnego Zakładu Odwadniania Kopalń Usługi Przetarg nieograniczony 16.05.2016 Szczegóły
KWK M/28/16 – „Dostawa sprężonego powietrza dla Spółki Restrukturyzacji Kopalń S.A. Oddział w Zabrzu KWK „Makoszowy” Dostawy Przetarg nieograniczony 13.05.2016 Szczegóły
CZOK/37/16 – Roboty szybowe w Centralnym Zakładzie Odwadniania Kopalń w Czeladzi Usługi Przetarg nieograniczony 04.05.2016 Szczegóły
KWK MY/02/16 Wykonanie prac związanych z rozbiórką obiektów budowlanych powierzchni dla SRK S.A. Oddział KWK „Mysłowice” w Mysłowicach. Roboty budowlane Przetarg nieograniczony 20.05.2016 Szczegóły
CZOK/06/16 – Przedmiotem zamówienia jest: Dostawa wyrobów hutniczych dla Spółki Restrukturyzacji Kopalń S.A. Oddział w Czeladzi Centralny Zakład Odwadniania Kopalń: Dostawy Przetarg nieograniczony 10.05.2016 Szczegóły
KWK/09/16 – Część I: Projektu likwidacji nasypu kolejowego pozostałego po torze dojazdowym do szybu podsadzkowego „Witczak” w Bytomiu wraz z rozbiórką wiaduktu kolejowego i wykonanie likwidacji nasypu oraz rozbiórki wiaduktu kolejowego Część II: Projekt likwidacji stacji wymienników ciepła w Sosnowcu przy ul. Szymanowskiego wraz z ich likwidacją: Część III: Projekt likwidacji budynku technicznego – wymienników ciepła z hydrofornią w Sosnowcu przy ul. Szymanowskiego wraz z ich likwidacją: Część IV: Projekt budowlano – wykonawczy zabezpieczenia wieży nadszybia szybu Wschodni II w Katowicach przy ul. Bocheńskiego wraz z wykonaniem zabezpieczenia wieży Roboty budowlane Przetarg nieograniczony 07.06.2016 Szczegóły