Ustawa PZP - Przetargi

Tytuł Rodzaj postępowania Tryb postępowania Data otwarcia
KWK BD/15A/16 Świadczenie usług w zakresie ochrony mienia Usługi Przetarg nieograniczony 04.08.2016 Szczegóły
CZOK/53/16- „Roboty budowlane w Oddziale CZOK” Roboty budowlane Przetarg nieograniczony 17.08.2016 Szczegóły
AZM/08/16 Wymiana okien w budynkach mieszkalnych w częściach wspólnych będących w 100% własnością SRK S.A. Cz. I- III Roboty budowlane Przetarg nieograniczony 11.08.2016 Szczegóły
CZOK/28A/16/17 – Wykonanie pomiarów WN, SN, NN… 6 części Usługi Przetarg nieograniczony 05.08.2016 Szczegóły
BZ/08A/16/17 Ubezpieczenie mienia i odpowiedzialności cywilnej: Część I: Ubezpieczenie mienia podziemnego SRK S.A. Oddział KWK Makoszowy Część II: Ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej dla SRK S.A. Oddziałów: KWK Makoszowy, KWK Centrum, KWK Kazimierz – Juliusz, KWK Brzeszcze – Wschód, KWK Boże – Dary, KWK Anna, KWK Rozbark V, KWK Mysłowice Usługi Przetarg nieograniczony 04.08.2016 Szczegóły
KWK/12/16/17 Sprzedaż energii elektrycznej w rozumieniu ustawy Prawo Energetyczne dla obiektów Spółki Restrukturyzacji Kopalń S.A…. Dostawy Przetarg nieograniczony 12.08.2016 Szczegóły
CZOK/43/16 – „Usunięcie zagrożenia dla pompowni”… Roboty budowlane Przetarg nieograniczony 04.08.2016 Szczegóły
KWK MY /03A/16 – Projekt techniczny wraz z kosztorysem infrastruktury… Usługi Przetarg nieograniczony 26.07.2016 Szczegóły
KWK MY/04/16- „Wykonanie napraw i remontów silników elektrycznych, maszyn elektrycznych oraz zabezpieczenia awaryjnego dla silników maszyn wyciągowych dla KWK „Mysłowice”. Usługi Przetarg nieograniczony 25.07.2016 Szczegóły
KWK M/31/16 – „Dostawa elementów tras kolejek podwieszanych” dla Spółki Restrukturyzacji Kopalń S.A. Oddział KWK „Makoszowy” w roku 2016. (nr grupy materiałowej 295-20)… Dostawy Przetarg nieograniczony 27.07.2016 Szczegóły