Ustawa PZP - Przetargi

Tytuł Rodzaj postępowania Tryb postępowania Data otwarcia
KWK C/03B/18 Roboty górnicze …. Roboty budowlane Przetarg nieograniczony 30.04.2018 Szczegóły
CZOK/01A/18 – Przeglądy gwarancyjne, techniczne i naprawy samochodów służbowych dla Oddziałów Spółki Restrukturyzacji Kopalń S.A. Usługi Przetarg nieograniczony 24.04.2018 Szczegóły
KWK M/05/18 „Wykonanie badań, odbiorów, pomiarów, obliczeń i regulacji urządzeń i sieci elektroenergetycznych dla SRK S.A. Oddział KWK „Makoszowy” w 2018r.” Usługi Przetarg nieograniczony 25.04.2018 Szczegóły
KWK J-M/09/18 Wzmocnienie obudowy… Roboty budowlane Przetarg nieograniczony 09.05.2018 Szczegóły
KWK K/04/18 Obsługa powierzchni składowych… Usługi Przetarg nieograniczony 20.04.2018 Szczegóły
CZOK/06/18 Dostawa armatury… Dostawy Przetarg nieograniczony 24.04.2018 Szczegóły
KWK K/04A/18- „Świadczenie usług w zakresie pompowania wody z niecki kanału Branickiego dla SRK S.A. Bytom Oddział w Suszcu KWK ”Krupiński” Usługi Przetarg nieograniczony 16.04.2018 Szczegóły
KWK J-M/08/18/19 – „Usługi laboratoryjne w zakresie badań prób powietrza, pyłów i wód oraz pomiarów zapylenia dla SRK S.A. w Bytomiu Oddział w Jastrzębiu Zdroju KWK „Jas-Mos” wraz z odbiorem próbek i dostarczeniem wyników, obejmujące: Część I – Analiza powietrza kopalnianego, Część II – Określenie stężenia zapylenia powietrza oraz oznaczenie zawartości wolnej krystalicznej krzemionki w pyle, Część III – Pomiar i określenie zapylenia powietrza na stanowiskach pracy pyłami szkodliwymi dla zdrowia, Część IV – Oznaczenie części niepalnych w pyle kopalnianym, oznaczenie intensywności osiadania pyłu, oznaczenie wskaźnika W (wilgotności), Część V – Precyzyjna analiza chromatograficzna powietrza kopalnianego, Część VI – Badania wód dołowych, Część VII – Badania wód powierzchniowych opadowych i dołowych przepompowywanych na powierzchnię” Usługi Przetarg nieograniczony 19.04.2018 Szczegóły
KWK B/02/18 Przebudowa pompowni P1 Roboty budowlane Przetarg nieograniczony 23.04.2018 Szczegóły
AZM/05/18 – „Świadczenie kompleksowej usługi polegającej na utrzymaniu porządku i czystości w budynkach mieszkalnych będących wyłączną własnością SRK S.A. oraz utrzymanie porządku i czystości wokół tych budynków położonych na terenie miast Bytom, Ruda Śląska, Gliwice, Zabrze, Lędziny, Chorzów, Radlin, Siemianowice, Katowice” Usługi Przetarg nieograniczony 13.04.2018 Szczegóły