Ustawa PZP - Przetargi

Tytuł Rodzaj postępowania Tryb postępowania Data otwarcia
KWK C/22/16/N – „Dostawa części elektrycznych …” Dostawy Przetarg nieograniczony 03.10.2016 Szczegóły
KWK BD/17/16/N – „Dokumentacja hydrogeologiczna określająca warunki hydrogeologiczne w związku ze zmianą poziomu odwadniania likwidowanego zakładu górniczego KWK „Boże Dary” dla SRK S.A. Oddział KWK „Boże Dary” w 2016r.” Usługi Przetarg nieograniczony 30.09.2016 Szczegóły
KWK M/48/16/N Wymiana rurociągu układu głównego odwadniania Usługi Przetarg nieograniczony 29.09.2016 Szczegóły
CZOK/44A/16/N – „Usunięcie skutków obwału skał stropowych w chodniku łączącym osadniki stare z nowymi wraz z przebudową poz. 630m.” dla Spółki Restrukturyzacji Kopalń S.A. Oddział Centralny Zakład Odwadniania Kopalń w Czeladzi. Roboty budowlane Przetarg nieograniczony 29.09.2016 Szczegóły
KWK M/43/16/N – „Dostawa taśm przenośnikowych” dla Spółki Restrukturyzacji Kopalń S.A. Oddział KWK „Makoszowy” Dostawy Przetarg nieograniczony 21.09.2016 Szczegóły
CZOK/50/16/17 – Utrzymanie czystości… – 2 części Usługi Przetarg nieograniczony 23.09.2016 Szczegóły
KWK M/44/16/17 Dostawa oleju napędowego Dostawy Przetarg nieograniczony 11.10.2016 Szczegóły
KWK M/47/16/17 Świadczenie usług w zakresie profilaktyki i zwalczania zagrożeń naturalnych dla oddziałów SRK S.A. w 2017r. Część I: Wykonanie pomiarów i badań z zakresu oceny i prognozy zagrożeń pożarowych, dla KWK „Makoszowy”, Część II: Wykonanie pomiarów i badań z zakresu oceny i prognozy zagrożenia wybuchem pyłu węglowego dla KWK „Makoszowy”, Część III: Wykonanie pomiarów i badań z zakresu oceny i prognozy zagrożenia wybuchem pyłu węglowego dla KWK „Centrum” Część IV: Wykonanie pomiarów i badań z zakresu oceny i prognozy zagrożeń metanowych oraz klimatycznych Część V: Wykonanie pomiarów i badań z zakresu oceny i prognozy zagrożenia wybuchem pyłu węglowego dla KWK „Boże Dary”. Usługi Przetarg nieograniczony 26.09.2016 Szczegóły
KWK M/41/16/17 Świadczenie usług w zakresie sprzętu ciężkiego dla oddziałów SRK S.A. Usługi Przetarg nieograniczony 08.09.2016 Szczegóły
CZOK/56/16/17 Ubezpieczenie agregatów głębinowych w SRK S.A. Oddział w Czeladzi Centralny Zakład Odwadniania Kopalń”. Usługi Przetarg nieograniczony 14.09.2016 Szczegóły