Ustawa PZP - Przetargi

Tytuł Rodzaj postępowania Tryb postępowania Data otwarcia
KWK A/03/18 Likwidacja wieży wyciągowej szybu „Chrobry I” wraz z wyposażeniem oraz likwidacją przyłączy i instalacji integralnie związanych z tym obiektem dla Spółki Restrukturyzacji Kopalń S.A. Oddział KWK „Anna” w Pszowie” Roboty budowlane Przetarg nieograniczony 27.06.2018 Szczegóły
KWK J-M/13/18 Zabudowa kondensatorów ….. Usługi Przetarg nieograniczony 20.06.2018 Szczegóły
CZOK/07/18 -Dostawa rur dla Oddziału Centralny Zakład Odwadniania Kopalń Dostawy Przetarg nieograniczony 17.07.2018 Szczegóły
CZOK/22/18 Część V Dostawa armatury Dostawy Przetarg nieograniczony 15.06.2018 Szczegóły
KWK K-J/02/18 – „Naprawa uszkodzeń w torach PKP linii 180 Dorota – Jęzor – Brzezinka w km 1,100 – 2,300 – tor nr 1” dla SRK S.A. Oddział KWK „Kazimierz – Juliusz” Roboty budowlane Przetarg nieograniczony 21.06.2018 Szczegóły
BZ/03/18 Dostawa wody mineralnej Dostawy Przetarg nieograniczony 14.06.2018 Szczegóły
KWK B/05/18 Bieżąca konserwacja, udrażnianie i czyszczenie rowów .. Usługi Przetarg nieograniczony 13.06.2018 Szczegóły
CZOK/13/18 – „Opracowanie projektu technicznego wraz z dostawą i zabudową systemu transmisji sygnałów dwustanowych w pompowni „Siemianowice”” Usługi Przetarg nieograniczony 11.06.2018 Szczegóły
CZOK/02B/18 – „Projekt grawitacyjnego skierowania wód kopalnianych z Pompowni Powstańców Śląskich- Bytom I” Oddziału CZOK, do systemu odwadniania Węglokoks Kraj Sp. z o.o. KWK „Bobrek-Piekary” Ruch „Bobrek””, Etap II: „Projekt ujęcia i zabezpieczenia dróg spływu wszystkich wód z PS „Powstańców Śląskich- Bytom I” oraz skierowania ich do nowego wyrobiska korytarzowego na poz. 760 m”. Usługi Przetarg nieograniczony 12.06.2018 Szczegóły
BZ/02/18 – „Dostawa kuponów żywieniowych na realizację posiłków profilaktycznych oraz mleka dla pracowników SRK S.A. w 2018r.: Część I – Dostawa kuponów żywieniowych na realizację posiłków profilaktycznych oraz mleka dla pracowników SRK S.A. Oddziału KWK „Śląsk” Część II – Dostawa kuponów żywieniowych na realizację posiłków profilaktycznych oraz mleka dla pracowników SRK S.A. Oddziału KWK „Wieczorek II” Usługi Przetarg nieograniczony 09.07.2018 Szczegóły