Ustawa PZP - Przetargi

Tytuł Rodzaj postępowania Tryb postępowania Data otwarcia
CZOK/44/17/18 – „Aktualizacja i uzupełnienie projektu technicznego pompowni głębinowej „Jan Kanty” dla Oddziału Centralny Zakład Odwadniania Kopalń w Czeladzi. Usługi Przetarg nieograniczony 18.10.2017 Szczegóły
CZOK/25A/17 Roboty szybowe…. Usługi Przetarg nieograniczony 13.10.2017 Szczegóły
KWK K/08/17 – „Remont sprężarki TK-16,5 wraz z przekładnią oraz silnikiem synchronicznym 6 kV i wzbudnicą wirującą bezstykową typu RBL 5 Spółki Restrukturyzacji Kopalń S.A. Oddział KWK „Krupiński”„Remont sprężarki TK-16,5 wraz z przekładnią oraz silnikiem synchronicznym 6 kV i wzbudnicą wirującą bezstykową typu RBL 5 Spółki Restrukturyzacji Kopalń S.A. Oddział KWK „Krupiński” Usługi Przetarg nieograniczony 12.10.2017 Szczegóły
KWK P /05/17 – „Wykonanie pomiarów i badań urządzeń wyciągowych i szybowych, lin, obudów szybowych oraz specjalistycznych badań i napraw urządzeń elektroenergetycznych w roku 2017” Część I,II i III dla Oddziału KWK „Pokój I” Usługi Przetarg nieograniczony 19.10.2017 Szczegóły
KWK C/32/17/18 Usługi w zakresie transportu krajowego w 2018r. Usługi Przetarg nieograniczony 12.10.2017 Szczegóły
KWK P/06/17/18 „Likwidacja szybu „Otylia” Roboty budowlane Przetarg nieograniczony 17.10.2017 Szczegóły
KWK K/07/17/18 Dokumentacja hydrogeologiczna złoża węgla kamiennego….. Usługi Przetarg nieograniczony 13.10.2017 Szczegóły
KWK J-M/18/17 Wykonanie tam izolacyjnych murowanych i korków izolacyjnych przeciwwybuchowych w wyrobiskach Oddziału KWK „Jas Mos” Roboty budowlane Przetarg nieograniczony 20.10.2017 Szczegóły
CZOK/45/17/18 Świadczenie usług w zakresie dźwigów specjalistycznych… Usługi Przetarg nieograniczony 16.10.2017 Szczegóły
KWK M/11/17 – „Likwidacja budynku niedokończonej kotłowni wraz z pomostem nawęglania” dla SRK S.A. Oddział KWK „Makoszowy” Roboty budowlane Przetarg nieograniczony 13.10.2017 Szczegóły