Ustawa PZP - Przetargi

Tytuł Rodzaj postępowania Tryb postępowania Data otwarcia
BZ/04/17/18 – WYKONANIE BADANIA SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO SPÓŁKI RESTRUKTURYZACJI KOPALŃ S.A. Usługi Przetarg nieograniczony 13.10.2017 Szczegóły
CZOK/43/17/18 Ubezpieczenie agregatów… Usługi Przetarg nieograniczony 06.11.2017 Szczegóły
KWK/05/17 Rozbiórka wiaduktów… Roboty budowlane Przetarg nieograniczony 12.10.2017 Szczegóły
AZM/04/17/18 – Sprzedaż energii elektrycznej w rozumieniu ustawy Prawo energetyczne (Dz.U z 2017r.poz. 220 z późniejszymi zmianami) dla SRK S.A. w Bytomiu dla Oddziału w Bytomiu Administracji Zasobów Mieszkaniowych… Dostawy Przetarg nieograniczony 19.10.2017 Szczegóły
AZM/05/17 – Część I: „Remont instalacji elektrycznej w budynkach mieszkalnych ul. Orla 1F, ul. Orla 1B, ul. Orla 1C, ul. Klimontowska 17/2, ul. Staszica 8 w Sosnowcu i ul. Zacisze 2/1 w Wojkowicach. Część II: „Remont instalacji elektrycznej w budynkach mieszkalnych ul. Cyryla Metodego 16, ul. Zabrzańskiej 130, ul. Krańcowej 4, ul. Krańcowej 8, ul. Krańcowej 2, w Bytomiu oraz remont instalacji odgromowej ul. Artura 7 A i 7 B w Radzionkowie oraz w Zabrzu przy ul. Puszkina 8. Dostawy Zamówienie z wolnej ręki 10.10.2017 Szczegóły
KWK W/03/17 Likwidacja szybu „Poniatowski” wraz z wyposażeniem Roboty budowlane Przetarg nieograniczony 05.10.2017 Szczegóły
KWK K/04/17/18 – Opracowanie: Dodatek nr 5 do dokumentacji geologicznej złoża węgla kamiennego KWK „Krupiński”… Usługi Przetarg nieograniczony 29.09.2017 Szczegóły
KWK C/22B/17 „Remont pomp wysokociśnieniowych typu OW-250 Usługi Przetarg nieograniczony 27.09.2017 Szczegóły
CZOK /36/17 – „Dostawa materiałów szybowych” – dla Oddziału CZOK Części I -XI Dostawy Przetarg nieograniczony 06.10.2017 Szczegóły
KWK C/28/17 – Projekt modernizacji górniczego wyciągu szybowego szybu „Budryk” – przedział wschodni dla SRK S.A. Oddział w Bytomiu KWK „Centrum” Usługi Przetarg nieograniczony 23.10.2017 Szczegóły