Regulamin SRK do 30 tyś euro - Przetargi

Tytuł Rodzaj postępowania Tryb postępowania Data otwarcia
SRK/TZ/KWK M-2265-73/16 Dostawa tkanin wentylacyjnych Dostawy Przetarg nieograniczony 18.11.2016 Szczegóły
SRK/TZ/KWK C-2265-30A/16 Dostawa łączności ratowniczej Dostawy Przetarg nieograniczony 21.11.2016 Szczegóły
SRK/TZ/KWK BD – 2265 –14/16 -„Pomiar rzeczywistych sił oddziaływania naczyń wyciągowych na zbrojenie szybu „II” Usługi Przetarg nieograniczony 14.11.2016 Szczegóły
SRK/TZ/KWK M – 2265-63/16/17 Świadczenie usług w zakresie wywozu nieczystości…………………….. Usługi Przetarg nieograniczony 15.11.2016 Szczegóły
SRK/TZ/KWK C-2265-41/16 Dostawa samochodu służbowego do przewozu osób Dostawy Przetarg nieograniczony 15.11.2016 Szczegóły
SRK/TZ/KWK M-2265-69/16 „Wykonanie usług badawczych, pomiarowych, regulacyjnych urządzeń wyciągowych, lin.. Usługi Przetarg nieograniczony 15.11.2016 Szczegóły
SRK/TZ/CZOK-2265-52/16 Dostawa samochodu do przewozu osób i materiałów Dostawy Przetarg nieograniczony 14.11.2016 Szczegóły
SRK/TZ/KWK C-2265-33A/16 „Dostawa sprzętu przeciwpożarowego Dostawy Przetarg nieograniczony 09.11.2016 Szczegóły
SRK/TZ/KWK BD-2265-13/16 – Wykonanie zmian zasilania w media budynku lampowni dla SRK S.A KWK „ Boże Dary” w Katowicach. Roboty budowlane Przetarg nieograniczony 09.11.2016 Szczegóły
SRK/TZ/KWK C– 2265 –39/16 „Dostawa rur tkaninowo-gumowych RTG z kołnierzem” Dostawy Przetarg nieograniczony 09.11.2016 Szczegóły