Ustawa PZP - Przetargi

Tytuł Rodzaj postępowania Tryb postępowania Data otwarcia
CZOK/30A/17- „Remont hydraulicznego podnośnika do rur typu HPR” Usługi Przetarg nieograniczony 22.08.2017 Szczegóły
KWK BD/19/17 Likwidacja obiektów powierzchniowych Zakładu Przeróbki Mechanicznej Węgla,,, Roboty budowlane Przetarg nieograniczony 28.08.2017 Szczegóły
CZOK/38/17/18 Zabudowa kompletnych stanowisk pompowych… Roboty budowlane Przetarg nieograniczony 29.08.2017 Szczegóły
KWK W /02A/17 Wykonanie 14 tam izolacyjnych….. Roboty budowlane Przetarg nieograniczony 24.08.2017 Szczegóły
CZOK/35/17- „Dostawa wyrobów hutniczych”. Dostawy Przetarg nieograniczony 17.08.2017 Szczegóły
CZOK/40/17 – „Dostawa kabli i przewodów” – V części Dostawy Przetarg nieograniczony 13.09.2017 Szczegóły
KWK K-J/03/17 Naprawa szkód spowodowanych ruchem zakładu górniczego…. Roboty budowlane Przetarg nieograniczony 16.08.2017 Szczegóły
CZOK/33/17/18 – „Sprzedaż energii elektrycznej w rozumieniu ustawy Prawo energetyczne (Dz.U. z 2017r. poz. 220 z późn. zm.) na wysokim, średnim i niskim napięciu dla Oddziałów Spółki Restrukturyzacji Kopalń S.A. w okresie od dnia 01 stycznia 2018 r. do dnia 31 grudnia 2018 roku.” Dostawy Przetarg nieograniczony 12.09.2017 Szczegóły
KWK K/03/17 Wykonanie 10 korków przeciwwybuchowych ze spoiw szybkowiążących przeznaczonych do budowy tam przeciwwybuchowych w wyrobiskach Oddziału KWK „Krupiński”. Roboty budowlane Przetarg nieograniczony 22.08.2017 Szczegóły
KWK P/04/17 – „Wykonanie projektów likwidacji obiektów budowlanych wraz z kosztorysem inwestorskim dla Spółki Restrukturyzacji Kopalń S.A. Oddział KWK „Pokój I” Usługi Przetarg nieograniczony 02.08.2017 Szczegóły