Ustawa PZP - Przetargi

Tytuł Rodzaj postępowania Tryb postępowania Data otwarcia
KWK BD/15/16 Świadczenie usług w zakresie ochrony…. Usługi Przetarg nieograniczony 20.07.2016 Szczegóły
KWK/11/16 Projekt rozbiórki bocznicy kolejowej na terenie byłej KWK „Centrum” wraz z infrastrukturą towarzyszącą i wykonanie rozbiórki Roboty budowlane Przetarg nieograniczony 26.07.2016 Szczegóły
KWK C/16/16/17 „Utrzymanie w sprawności ruchowej wraz z obsługa urządzeń systemu ogólnozakładowej łączności telefonicznej oraz ogólnozakładowego systemu dyspozytorskiego w KWK „Centrum” Usługi Przetarg nieograniczony 16.08.2016 Szczegóły
BZ/07/16 – Dostawa samochodów osobowych Dostawy Przetarg nieograniczony 14.07.2016 Szczegóły
KWK C/14/16 Dostawa azotu jako gazu inertnego Dostawy Przetarg nieograniczony 10.08.2016 Szczegóły
AZM/07/16 Remont instalacji elektrycznej w budynkach mieszkalnych Roboty budowlane Przetarg nieograniczony 18.07.2016 Szczegóły
KWK B/07/16 – Wykonanie tam izolacyjnych – 2 Części Roboty budowlane Przetarg nieograniczony 18.07.2016 Szczegóły
KWK C /15/16 – Uruchomienia urządzeń systemu ogólnozakładowej … Usługi Przetarg nieograniczony 06.07.2016 Szczegóły
KWK MY/03/16 Projekt techniczny wraz z kosztorysem infrastruktury KWK „Mysłowice” Usługi Przetarg nieograniczony 13.07.2016 Szczegóły
CZOK/42/16 – „Dostawa i zabudowa systemów wibrodiagnostycznych” … Usługi Przetarg nieograniczony 11.07.2016 Szczegóły