Ustawa PZP - Przetargi

Tytuł Rodzaj postępowania Tryb postępowania Data otwarcia
KWK C/07/18-Remont zawieszeń naczyń wyciągowych dla Spółki Restrukturyzacji Kopalń S.A. Oddział KWK „Centrum“ Część I – Remont czterolinowego zawieszenia naczynia wyciągowego wlk. 3 wraz z blachami trzonowymi dla górniczych wyciągów szybowych – 2 komplety zawieszenia. Część II – Remont jednolinowego zawieszenia naczynia wyciągowego wlk. 5 wraz z trzonem głównym i łącznikiem krzyżowym dla górniczych wyciągów szybowych – 2 komplety zawieszenia. Usługi Przetarg nieograniczony 05.04.2018 Szczegóły
KWK C/03A/18 Roboty górnicze …. Roboty budowlane Przetarg nieograniczony 03.04.2018 Szczegóły
BZ/01/18 Wycena składników majątku…… Usługi Przetarg nieograniczony 21.03.2018 Szczegóły
KWK C/05/18 – Wykonanie pomiarów, legalizacji, badań ekspertyzowych oraz badań okresowych urządzeń i maszyn w zakresie górniczych wyciągów szybowych wraz z wyposażeniem szybowym, urządzeń ciśnieniowych, urządzeń dźwignicowych oraz urządzeń transportu specjalnego w SRK S.A. Oddział KWK „Centrum” CZĘŚĆ I – XI Usługi Przetarg nieograniczony 11.04.2018 Szczegóły
KWK M/03/18 – Opracowanie dokumentacji określającej kategorię przydatności terenu do zabudowy po zakończeniu działalności górniczej dla SRK S.A. Oddział KWK „Makoszowy” Usługi Przetarg nieograniczony 20.03.2018 Szczegóły
KWK J-M/06/18 – „Dostawa sprężonego powietrza dla Spółki Restrukturyzacji Kopalń S.A. KWK „Jas-Mos” Oddział w Jastrzebiu – Zdroju” Dostawy Przetarg nieograniczony 16.04.2018 Szczegóły
KWK C/04/18 Budowa nowej rozdzielni 6kV… Dostawy Przetarg nieograniczony 23.04.2018 Szczegóły
KWK M/16/17/18 Wykonywanie usług badawczych, pomiarowych, regulacyjnych…… Usługi Przetarg nieograniczony 26.03.2018 Szczegóły
CZOK/57A/17/18 Wykonanie badawczego otworu hydrogeologicznego … Usługi Przetarg nieograniczony 12.03.2018 Szczegóły
KWK P/01/18 – „Wykonanie pomiarów i badań urządzeń wyciągowych i szybowych, lin, obudów szybowych oraz specjalistycznych badań i napraw urządzeń elektroenergetycznych w roku 2018 dla SRK S.A. Oddział w Rudzie Śląskiej KWK „Pokój I” Część I: Pomiary i badania urządzeń elektroenergetycznych oraz specjalistyczne badania elementów wyciągowych szybowych wraz z serwisem maszyn wyciągowych . Część II: Lokalizacja uszkodzeń oraz napraw kabli.” Usługi Przetarg nieograniczony 29.03.2018 Szczegóły