Ustawa PZP - Przetargi

Tytuł Rodzaj postępowania Tryb postępowania Data otwarcia
CZOK/02/18- „Projekt grawitacyjnego skierowania wód kopalnianych z Pompowni Powstańców Śląskich- Bytom I” Oddziału CZOK, do systemu odwadniania Węglokoks Kraj Sp. z o.o. KWK „Bobrek-Piekary” Ruch „Bobrek””, Etap II: „Projekt ujęcia i zabezpieczenia dróg spływu wszystkich wód z PS „Powstańców Śląskich- Bytom I” oraz skierowania ich do nowego wyrobiska korytarzowego na poz. 760 m”. Usługi Przetarg nieograniczony 06.03.2018 Szczegóły
KWK MY/02/18 – Wykonanie prac związanych z likwidacja obiektów budowlanych powierzchni w KWK „Mysłowice. Roboty budowlane Przetarg nieograniczony 09.03.2018 Szczegóły
KWK K/02/18 – „Wymiana zawieszeń nośnych i lin dla Oddziału KWK Krupiński w 2018r. w tym: Część I: Wymiana dwóch kompletów zawieszeń nośnych dwulinowych wielkość 6, ośmiu kompletów zawieszeń lin wyrównawczych rodzaj RV-2-45/48 w górniczym wyciągu szybowym szybu I przedział północny. Część II: Wymiana jednego kompletu zawieszeń nośnych czterolinowych wielkość 3 w górniczym wyciągu szybowym szybu II przedziału zachodniego. Część III: Wymianę dwóch kompletów zawieszeń nośnych dwulinowych wielkość 6 w górniczym wyciągu szybowym szybu III. Usługi Przetarg nieograniczony 01.03.2018 Szczegóły
KWK B/08/17/18 Zabezpieczenie ruchu urządzeń w zakresie przeglądów,napraw…… Usługi Przetarg nieograniczony 02.03.2018 Szczegóły
KWK J – M/02/18 – Projekt techniczny likwidacji obiektów zakładu przeróbki mechanicznej węgla wraz z kosztorysem inwestorskim dla SRK S.A. Oddział KWK „Jas – Mos”… Część I, II, III, IV Usługi Przetarg nieograniczony 02.03.2018 Szczegóły
KWK M/02/18 Wyznaczenie obszarów na OG Makoszowy II… Usługi Przetarg nieograniczony 01.03.2018 Szczegóły
KWK J-M/18B/17/18Wykonanie tam izolacyjnych murowanych i korków izolacyjnych przeciwwybuchowych w wyrobiskach Oddziału KWK „Jas Mos” Roboty budowlane Przetarg nieograniczony 02.03.2018 Szczegóły
KWK MY/01/18- „Dokumentacja techniczna: Wykonanie projektów technicznych likwidacji obiektów budowlanych w KWK „Mysłowice” wraz z kosztorysami i przedmiarami robót budowlanych wyszczególnionych obiektów budowlanych.” Usługi Przetarg nieograniczony 23.02.2018 Szczegóły
AZM/01/18- „Wybór rzeczoznawców majątkowych- wykonanie operatów szacunkowych składników substancji mieszkaniowej Spółki Restrukturyzacji Kopalń S.A. …” Część I i/lub Część II i/lub Część III i/lub Część IV i/lub Część V Usługi Przetarg nieograniczony 26.02.2018 Szczegóły
KWK M/14/17/18 „Dostawa spoiwa mineralno-cementowego dla SRK S.A. Oddział KWK „Makoszowy” w 2018r.” Dostawy Przetarg nieograniczony 23.02.2018 Szczegóły