Regulamin SRK do 30 tyś euro - Przetargi

Tytuł Rodzaj postępowania Tryb postępowania Data otwarcia
SRK/TZ/KWK C-2265-36/16 Dostawa osprzętu i części zamiennych Dostawy Przetarg nieograniczony 27.10.2016 Szczegóły
SRK/TZ/KWK R-2265-08/16 -Dostawa lutni parcianych elastycznych 12 000 Pa 800 i lutni Spiro 800 wraz z złączkami” Dostawy Przetarg nieograniczony 28.10.2016 Szczegóły
SRK/TZ/CZOK-2265-20/16 – „Sprawdzenie poprawności wskazań przepływomierzy elektromagnetycznych” dla Oddziału Centralny Zakład Odwadniania Kopalń w Czeladzi Usługi Przetarg nieograniczony 27.10.2016 Szczegóły
SRK/TZ/KWK M–2265–55/16 – „Remont stojaków hydraulicznych i siłowników….” Usługi Przetarg nieograniczony 21.10.2016 Szczegóły
SRK/TZ/KWK M-2265-54/16/17 – „Wykonanie usług serwisowych systemów dyspozytorskich produkcji EMAG wykorzystywanych przez Stację Geofizyki Górniczej KWK „Makoszowy” dla Spółki Restrukturyzacji Kopalń S.A. Oddział KWK „Makoszowy” Usługi Przetarg nieograniczony 21.10.2016 Szczegóły
SRK/TZ/KWK M-2265-59/16 „Wykonanie przeglądu rocznego oraz usługi serwisowej urządzeń zasilających centralę i dyspozytornię” Usługi Przetarg nieograniczony 25.10.2016 Szczegóły
SRK/TZ/KWK M-2265-50/16 – Świadczenie usług serwisowych kombajnu chodnikowego typu AM-50z-w produkcji FAMUR S.A. – systemy chodnikowe REMAG eksploatowanego w SRK S.A. Oddział KWK „Makoszowy” Usługi Przetarg nieograniczony 17.10.2016 Szczegóły
SRK/TZ/CZOK-2265-46/16 Dostawa przepływomierzy elektromagnetycznych……. Dostawy Przetarg nieograniczony 18.10.2016 Szczegóły
SRK/TZ/KWK C-2265-26A/16/17 Wykonywanie pomiarów stężeń energii potencjalnej…. Usługi Przetarg nieograniczony 17.10.2016 Szczegóły
SRK/TZ/AZM-2265-09/16 – Remont elewacji budynku w Zabrzu ul. Częstochowska 3 … Roboty budowlane Przetarg nieograniczony 19.10.2016 Szczegóły