Ustawa PZP - Przetargi

Tytuł Rodzaj postępowania Tryb postępowania Data otwarcia
KWK/04B/17/18 Świadczenie usług sprzętem ciężkim… Usługi Przetarg nieograniczony 06.12.2017 Szczegóły
KWK M/13/17/18 „Świadczenie usług w zakresie sprzętu ciężkiego” Usługi Przetarg nieograniczony 05.12.2017 Szczegóły
KWK C/38/17/18 Likwidacja 12 obiektów dla SRK S.A. Oddział w Bytomiu KWK „Centrum” Roboty budowlane Przetarg nieograniczony 12.12.2017 Szczegóły
CZOK/53/17/18 Dostawa materiałów elektrycznych Etap I i II….. Dostawy Przetarg nieograniczony 05.12.2017 Szczegóły
CZOK/WR/04/17/18 – „Świadczenie usług w zakresie obsługi dyspozytorni i centrali telefonicznej” dla Spółki Restrukturyzacji Kopalń S.A. Oddział w Czeladzi Centralny Zakład Odwadniania Kopalń, Ruch II pompownia „Powstańców Śląskich – Bytom I”. Usługi Zamówienie z wolnej ręki 29.11.2017 Szczegóły
BZ/05/17/18 Usługi pocztowe…. Usługi Przetarg nieograniczony 06.12.2017 Szczegóły
KWK C/30/17/18 – „Świadczenie usług w zakresie utrzymania ruchu zakładu górniczego KWK „Centrum””… I, II, III, IV, V CZĘŚĆ Usługi Przetarg nieograniczony 29.12.2017 Szczegóły
CZOK/55/17- Część I: „Dostawa rur oraz złączek rurowych” Część II: „Dostawa rur na Pompownie Oddziału CZOK” Część III: „Dostawa rur kołnierzowych DN 300” Dostawy Przetarg nieograniczony 27.11.2017 Szczegóły
KWK M/10/17/18 – Część I: Dostawa oleju napędowego PN-EN 590:2013-12E cysterna dla SRK S.A. Oddział w Zabrzu KWK „Makoszowy” Część II: Dostawa oleju napędowego PN-EN 590:2013-12E cysterna dla SRK S.A. Oddział w Bytomiu KWK „Centrum” Część III: Dostawa oleju napędowego PN-EN 590:2013-12E cysterna dla SRK S.A. Oddział w Suszcu KWK „Krupiński” Dostawy Przetarg nieograniczony 27.11.2017 Szczegóły
KWK C/26/17/18- Dostawa środków indywidualnych Dostawy Przetarg nieograniczony 27.11.2017 Szczegóły