Ustawa PZP - Przetargi

Tytuł Rodzaj postępowania Tryb postępowania Data otwarcia
AZM/01/18- „Wybór rzeczoznawców majątkowych- wykonanie operatów szacunkowych składników substancji mieszkaniowej Spółki Restrukturyzacji Kopalń S.A. …” Część I i/lub Część II i/lub Część III i/lub Część IV i/lub Część V Usługi Przetarg nieograniczony 26.02.2018 Szczegóły
KWK M/14/17/18 „Dostawa spoiwa mineralno-cementowego dla SRK S.A. Oddział KWK „Makoszowy” w 2018r.” Dostawy Przetarg nieograniczony 23.02.2018 Szczegóły
KWK C/03/18 Roboty górnicze …. Roboty budowlane Przetarg nieograniczony 01.03.2018 Szczegóły
KWK C/01/18 – „Likwidacja budynku głównego przeróbki mechanicznej węgla oraz wykonanie częściowej przebudowy sieci C.O ,p.poż., wody pitnej i wykonanie częściowej przebudowy sieci elektroenergetycznej” w Spółce Restrukturyzacji Kopalń S.A. Oddział KWK „Centrum” w Bytomiu Roboty budowlane Przetarg nieograniczony 07.03.2018 Szczegóły
CZOK/01/18 – Przeglądy gwarancyjne, techniczne i naprawy samochodów służbowych dla Oddziałów Spółki Restrukturyzacji Kopalń S.A. Usługi Przetarg nieograniczony 23.02.2018 Szczegóły
KWK J-M/05/18- „Naprawa szkód wyrządzonych ruchem zakładu górniczego w budynku mieszkalnym przy ulicy Wodzisławskiej 24 w Jastrzębiu-Zdroju – wykonanie przebudowy budynku mieszkalnego” Roboty budowlane Przetarg nieograniczony 28.02.2018 Szczegóły
KWK BD/04/18 – „Dostawa kuponów żywieniowych na realizację posiłków profilaktycznych oraz mleka dla pracowników SRK S.A. w 2018r.: Dostawy Przetarg nieograniczony 22.03.2018 Szczegóły
KWK J-M/01/18 – „Dostawa i rozładunek Siarczanu Sodu Bezwodnego Gat. I dla SRK S.A. Oddział KWK „Jas – Mos”. Dostawy Przetarg nieograniczony 28.02.2018 Szczegóły
KWK M/01/18 „Wykonanie usług serwisowych maszyny wyciągowej K-5000/DC-10m/s wraz z urządzeniami sygnalizacji szybowej Usługi Przetarg nieograniczony 20.02.2018 Szczegóły
KWK K/03/18 Wykonanie remontu zawieszeń naczyń i lin wyrównawczych Usługi Przetarg nieograniczony 22.02.2018 Szczegóły