Ustawa PZP - Przetargi

Tytuł Rodzaj postępowania Tryb postępowania Data otwarcia
CZOK/14A/17/18 – „Roboty budowlane w Oddziale CZOK: Naprawa dachu w budynku maszyny wyciągowej szybu „Bańgów”” Roboty budowlane Przetarg nieograniczony 05.09.2017 Szczegóły
KWK C/25A/17 Przebudowa chodnika nadosadnikowego poz.930m dla SRK S.A. Oddział KWK „Centrum”. Roboty budowlane Przetarg nieograniczony 06.09.2017 Szczegóły
KWK BD/17/17 „Likwidacja budynków łaźni górniczych zlokalizowanych w SRK S.A. w Bytomiu Oddział KWK „Boże Dary” Roboty budowlane Przetarg nieograniczony 01.09.2017 Szczegóły
CZOK/30A/17- „Remont hydraulicznego podnośnika do rur typu HPR” Usługi Przetarg nieograniczony 22.08.2017 Szczegóły
KWK BD/19/17 Likwidacja obiektów powierzchniowych Zakładu Przeróbki Mechanicznej Węgla,,, Roboty budowlane Przetarg nieograniczony 28.08.2017 Szczegóły
CZOK/38/17/18 Zabudowa kompletnych stanowisk pompowych… Roboty budowlane Przetarg nieograniczony 29.08.2017 Szczegóły
KWK W /02A/17 Wykonanie 14 tam izolacyjnych….. Roboty budowlane Przetarg nieograniczony 24.08.2017 Szczegóły
CZOK/35/17- „Dostawa wyrobów hutniczych”. Dostawy Przetarg nieograniczony 17.08.2017 Szczegóły
CZOK/40/17 – „Dostawa kabli i przewodów” – V części Dostawy Przetarg nieograniczony 13.09.2017 Szczegóły
KWK K-J/03/17 Naprawa szkód spowodowanych ruchem zakładu górniczego…. Roboty budowlane Przetarg nieograniczony 16.08.2017 Szczegóły