Ustawa PZP - Przetargi

Tytuł Rodzaj postępowania Tryb postępowania Data otwarcia
CZOK/33/17/18 – „Sprzedaż energii elektrycznej w rozumieniu ustawy Prawo energetyczne (Dz.U. z 2017r. poz. 220 z późn. zm.) na wysokim, średnim i niskim napięciu dla Oddziałów Spółki Restrukturyzacji Kopalń S.A. w okresie od dnia 01 stycznia 2018 r. do dnia 31 grudnia 2018 roku.” Dostawy Przetarg nieograniczony 12.09.2017 Szczegóły
KWK K/03/17 Wykonanie 10 korków przeciwwybuchowych ze spoiw szybkowiążących przeznaczonych do budowy tam przeciwwybuchowych w wyrobiskach Oddziału KWK „Krupiński”. Roboty budowlane Przetarg nieograniczony 22.08.2017 Szczegóły
KWK P/04/17 – „Wykonanie projektów likwidacji obiektów budowlanych wraz z kosztorysem inwestorskim dla Spółki Restrukturyzacji Kopalń S.A. Oddział KWK „Pokój I” Usługi Przetarg nieograniczony 02.08.2017 Szczegóły
BZ/03A/17 – „Wykonanie w trybie awaryjnym powierzchniowej okrywy izolacyjnej na powierzchniowo zapożarowanej części hałdy 7/4 na Polu Słupiec w Nowej Rudzie” Roboty budowlane Przetarg nieograniczony 07.08.2017 Szczegóły
KWK BD/16/17 Likwidacja Szybu „Czułów” wraz z wyposażeniem…. Roboty budowlane Przetarg nieograniczony 16.08.2017 Szczegóły
CZOK/31A/17 – Dostawa rur dla Oddziału w Czeladzi Centralny Zakład Odwadniania Kopalń Dostawy Przetarg nieograniczony 07.08.2017 Szczegóły
KWK M/06A/17 „Naprawa szkód wyrządzonych ruchem zakładu górniczego w nawierzchni ulicy Brzeg w Przyszowicach – remont przez przedsiębiorcę” Roboty budowlane Przetarg nieograniczony 09.08.2017 Szczegóły
KWK C/24/17 – „Przebudowa sieci energetycznej na powierzchni w związku z likwidacją obiektów budowlanych dla Spółki Restrukturyzacji Kopalń S.A. Oddział w Bytomiu KWK „Centrum” Roboty budowlane Przetarg nieograniczony 04.08.2017 Szczegóły
KWK C/25/17 Przebudowa chodnika nadosadnikowego poz.930m dla SRK S.A. Oddział KWK „Centrum”. Roboty budowlane Przetarg nieograniczony 03.08.2017 Szczegóły
KWK C/22A/17 Remont pomp wysokociśnieniowych typu OW-250 dla SRK S.A. Oddział w Bytomiu KWK „Centrum” Część I – remont pomp OW- 250/7 szt. 2, Część II – remont pompy OW-250 R/8 szt. 1. Usługi Przetarg nieograniczony 26.07.2017 Szczegóły