Ustawa PZP - Przetargi

Tytuł Rodzaj postępowania Tryb postępowania Data otwarcia
KWK J-M/WR/08/17/18 – „Odwodnienie terenów bezodpływowych przy pomocy pompowni w rejonie Rowu Mszańskiego w Mszanie” w ramach realizacji zadania pn. „Naprawa szkody górniczej spowodowanej ruchem zakładu górniczego, polegająca na odwodnieniu niecki bezodpływowej przez pompownię Rów Mszański” Usługi Zamówienie z wolnej ręki 16.01.2018 Szczegóły
KWK M/17/17/18- „Kompleksowa usługa w zakresie utrzymania czystości i porządku na terenie i w obiektach” dla Spółki Restrukturyzacji Kopalń S.A. na 2018 rok Oddział KWK „Makoszowy”. Usługi Przetarg nieograniczony 22.01.2018 Szczegóły
KWK K/18/17/18 Świadczenie całodobowych usług pierwszej pomocy pielęgniarskiej…. Usługi Przetarg nieograniczony 19.01.2018 Szczegóły
KWK K/21/17/18 Badania okresowe elementów urządzeń… Usługi Przetarg nieograniczony 17.01.2018 Szczegóły
KWK M/12/17/18 Dostawa sprężonego powietrza (…) Dostawy Przetarg nieograniczony 09.01.2018 Szczegóły
KWK C/41/17/18 Udzielanie świadczeń medycyny pracy….. Usługi Przetarg nieograniczony 29.12.2017 Szczegóły
AZM/09/17/18 Wywóz nieczystości płynnych….. Usługi Przetarg nieograniczony 28.12.2017 Szczegóły
KWK C/43/17/18 – „Utrzymanie w sprawności ruchowej urządzeń systemu ogólnozakładowej łączności telefonicznej oraz ogólnozakładowego systemu dyspozytorskiego w KWK „Centrum” Usługi Przetarg nieograniczony 27.12.2017 Szczegóły
CZOK/58/17/18 Likwidacja obiektów budowlanych… Roboty budowlane Przetarg nieograniczony 05.01.2018 Szczegóły
KWK C/42/17/18 – „Szkolenie pracowników Spółki Restrukturyzacji Kopalń S.A. w Bytomiu w 2018 roku”. Usługi Przetarg nieograniczony 29.12.2017 Szczegóły