Regulamin SRK do 30 tyś euro - Przetargi

Tytuł Rodzaj postępowania Tryb postępowania Data otwarcia
SRK/TZ/KWK J-M– 2265 –11/17 – „Dostawa lutni elastycznych, tłoczących Ø800 mm i Ø1000 mm wraz ze złączami” oraz transportem do SRK S.A Oddział KWK „Jas – Mos”. Dostawy Przetarg nieograniczony 21.08.2017 Szczegóły
SRK/TZ/CZOK-2265-42A/17 Dostawa drewna i wyrobów drewnianych: Część I – Wyroby z drewna i/lub Część II – Drewno kopalniane Usługi Przetarg nieograniczony 22.08.2017 Szczegóły
SRK/TZ/KWK W I-2265-06/17 Opracowanie projektów technicznych likwidacji 18-tu obiektów budowlanych w rejonie szybu „Wschodni” Usługi Przetarg nieograniczony 21.08.2017 Szczegóły
SRK/TZ/KWK M-2265-13/17 „Świadczenie usług serwisowych kolejek własnych produkcji FAMUR S.A.- Systemy Transportowe PIOMA eksploatowanych w SRK S.A. Oddział KWK Makoszowy w 2017r.” Usługi Przetarg nieograniczony 21.08.2017 Szczegóły
SRK/TZ/KWK P-2265-09/17/18 Serwis Stacji Uzdatniania Wody Dołowej dla SRK S.A. w Bytomiu Oddział KWK „Pokój I” w Rudzie Śląskiej Usługi Przetarg nieograniczony 17.08.2017 Szczegóły
SRK/TZ/KWK J-M-2265-06A/17 „Świadczenie serwisu pogwarancyjnego…” Usługi Przetarg nieograniczony 17.08.2017 Szczegóły
SRK/TZ/CZOK -2265-31/17 – „Naprawa lin stalowo–gumowych” dla SRK S.A. Oddział Centralny Zakład Odwadniania Kopalń Usługi Przetarg nieograniczony 16.08.2017 Szczegóły
SRK/TZ/KWK C-2265-45/17- Wykonanie robót remontowo-budowlanych Roboty budowlane Przetarg nieograniczony 18.08.2017 Szczegóły
SRK/TZ/KWK C-2265-43/17 – Wykonanie robót remontowo – budowlanych……… Roboty budowlane Przetarg nieograniczony 17.08.2017 Szczegóły
SRK/TZ/KWK M – 2265-09/17 .: „Dostawa części zamiennych do aparatów regeneracyjnych W-70 dla SRK S.A. Oddział KWK Makoszowy w Zabrzu.” Dostawy Przetarg nieograniczony 18.08.2017 Szczegóły