Ustawa PZP - Przetargi

Tytuł Rodzaj postępowania Tryb postępowania Data otwarcia
KWK M 25 16 – Świadczenie usług serwisowych urządzeń chłodniczych eksploatowanych w SRK S.A. Oddział KWK „Makoszowy” w 2016 roku. Usługi Przetarg nieograniczony 22.04.2016 Szczegóły
CZOK/14/16 – Dostawa armatury do utrzymania pompowni dla SRK S.A Oddz.CZOK Dostawy Przetarg nieograniczony 28.04.2016 Szczegóły
KWK BD/04/16 – Opracowanie projektów technicznych Usługi Przetarg nieograniczony 20.04.2016 Szczegóły
CZOK/27/16 Wykonanie napraw i remontów silników Usługi Przetarg nieograniczony 22.04.2016 Szczegóły
KWK C/06/16 – Dostawa odzieży roboczej i środków ochrony osobistej… Dostawy Przetarg nieograniczony 21.04.2016 Szczegóły
KWK M/39/16 – Dostawa odzieży roboczej i środków ochrony osobistej… Dostawy Przetarg nieograniczony 18.04.2016 Szczegóły
KWK BD/09/16 Czyszczenie chodnika wodnego na poz. 416 m. Usługi Przetarg nieograniczony 26.04.2016 Szczegóły
KWK/05/16 – Część I: „Likwidacja byłej upadowej „Pniaki I” na działce 479/3 obręb Jugów wraz z likwidacją powstałych deformacji nieciągłych w obrębie prowadzonych robót” Część II: „Likwidacja byłej upadowej „Pniaki II” na działce 478/3 obręb Jugów wraz z likwidacją powstałych deformacji nieciągłych w obrębie prowadzonych robót” Roboty budowlane Przetarg nieograniczony 21.04.2016 Szczegóły
KWK B/04/16 – „Wykonywanie analiz powietrza kopalnianego i analiz zawartości części niepalnych stałych w pyle kopalnianym na rzecz SRK S.A. Oddział w Brzeszczach KWK Brzeszcze Wschód w roku 2016.” Usługi Przetarg nieograniczony 20.04.2016 Szczegóły
CZOK/08/16 – Część I: „Dostawa rur oraz złączek rurowych” Część II: „Dostawa rur stalowych na pompownie Oddziału” dla Spółki Restrukturyzacji Kopalń S.A. Oddział w Czeladzi Centralny Zakład Odwadniania Kopalń Dostawy Przetarg nieograniczony 26.04.2016 Szczegóły