Regulamin SRK do 30 tyś euro - Przetargi

Tytuł Rodzaj postępowania Tryb postępowania Data otwarcia
RO-P-0031-19 Zakup wraz z dostawą 3 szt. elektromagnesów ryglujących Dostawy Zapytania ofertowe 10.05.2019 Szczegóły
RO-P-0030-19 Wymiana wymiennika ciepła JAD-M650 Dostawy Zapytania ofertowe 06.05.2019 Szczegóły
RO-KCL-0018/19 – „Wykonanie w 2019 roku okresowych przeglądów i konserwacji klimatyzatorów użytkowanych w SRK S.A. Oddział w Dąbrowie Górniczej” Usługi Zapytania ofertowe 10.05.2019 Szczegóły
RO-KCL-0017/19-241900033-Wykonanie dokumentacji projektowej na likwidację szybu na terenie byłej kopalni Bolesław w Przygórzu na działce nr 206 AM1 obręb 0016 Wolibórz Usługi Zapytania ofertowe 06.05.2019 Szczegóły
R-C-0012/19 Wykonanie dokumentacji technicznej rurociągów przeciwpożarowego i tłocznego azotu w szybie Budryk dla Spółki Restrukturyzacji Kopalń S.A. Oddział KWK „Centrum” Usługi Przetarg nieograniczony 07.05.2019 Szczegóły
RO-JM-0023/19 Druk książek do prowadzenia dokumentacji wraz z transportem dla SRK S.A. Bytom, Oddział w Jastrzębiu-Zdroju, KWK „Jas – Mos”. Dostawy Zapytania ofertowe 30.04.2019 Szczegóły
R-KCL-0005/19 „Przeglądy techniczne oraz naprawy, remonty agregatu pompowego Geco Power SPD 6/57 na potrzeby SRK S.A. Oddziału w Dąbrowie Górniczej Kopalnie Węgla Kamiennego w Całkowitej Likwidacji w latach 2019 – 2020” Usługi Przetarg nieograniczony 06.05.2019 Szczegóły
SRK/KWK C-OPG/ZO-2265-15/19 Dostawa materiałów związanych z profilaktyką przeciwpożarową wyrobisk górniczych Część I – Dostawa foli wentylacyjnej Część II – Dostawa tkaniny podsadzkowej dla Spółki Restrukturyzacji Kopalń S.A. Oddział KWK „Centrum”. Dostawy Zapytania ofertowe 29.04.2019 Szczegóły
R-CZOK-0017/19„Dostawa blach, kształtowników, krat Wema” Część I: Blachy, Część II: Kształtowniki i wałki, Część III: Kraty Wema. Dostawy Przetarg nieograniczony 07.05.2019 Szczegóły
R-CZOK-0015/19 Dostawa olejów i smarów dla Oddziału CZOK Część I: Dostawa olejów, Część II: Dostawa smarów, Część III: Dostawa oleju elektroizolacyjnego Dostawy Przetarg nieograniczony 08.05.2019 Szczegóły