Ustawa PZP - Przetargi

Tytuł Rodzaj postępowania Tryb postępowania Data otwarcia
BZ/10A/18/19 – „Wynajem długoterminowy samochodów osobowych dla Spółki Restrukturyzacji Kopalń S.A.” Dostawy Przetarg nieograniczony 08.02.2019 Szczegóły
KWK C/WR/01/18/19 – Świadczenie usług związanych z ratownictwem górniczym oraz zapewnienie badań, kursów, szkoleń ratowników i osób dozoru dla Oddziałów Spółki Restrukturyzacji Kopalń w 2019 roku Usługi Zamówienie z wolnej ręki 15.10.2018 Szczegóły
ZP-S-0001/19: Wykonanie pomiarów, legalizacji, badań ekspertyzowych, okresowych i odbiorów technicznych urządzeń i maszyn w sieciach elektroenergetycznych dla SRK S.A., Oddział KWK „Śląsk” w 2019 r. Część I i II Usługi Przetarg nieograniczony 24.01.2019 Szczegóły
KWK C/17C/18/19 „Budowa rurociągu ….” Roboty budowlane Przetarg nieograniczony 31.01.2019 Szczegóły
AZM/14/18/19 Remont dachu, przemurowanie kominów……. Roboty budowlane Przetarg nieograniczony 01.02.2019 Szczegóły
KWK C/16B/18/19 – „Roboty górnicze dla Oddziału KWK Centrum w 2019 roku – Likwidacja pochylni wentylacyjnej, przebudowa chodnika spływowego północnego, wydłużenie (drążenie) chodnika spływowego północnego, przebudowa kanałów K3płn, K4płn, wykonanie (drążenie) kanałów wodnych K1płn, K2płn, K5płn” Roboty budowlane Przetarg nieograniczony 31.01.2019 Szczegóły
ZP-RY-0001/19 – „Likwidacja górniczego wyciągu szybowego wraz z częściową likwidacją wyposażenia szybu Leon III” dla Spółki Restrukturyzacji Kopalń S.A. Oddział KWK „Rydułtowy I“ Roboty budowlane Przetarg nieograniczony 30.01.2019 Szczegóły
KWK S/11/18/19 „Zabezpieczenie ruchu urządzeń w zakresie przeglądów okresowych, remontów oraz pogotowia awaryjnego dla maszyn wyciągowych w Spółce Restrukturyzacji Kopalń S.A. Oddział KWK „Śląsk” w Rudzie Śląskiej” Usługi Przetarg nieograniczony 23.01.2019 Szczegóły
KWK C/30/18/19 – „Remont pomp odwadniających” dla Spółki Restrukturyzacji Kopalń S.A. Oddział KWK „Centrum“ Usługi Przetarg nieograniczony 30.01.2019 Szczegóły
KWK K/26/18/19 – „2. Rozbiórka 3 obiektów budowlanych ZPMW zlokalizowanych na terenie SRK S.A. KWK „Krupiński” Oddział w Suszcu wraz z likwidacją przyłączy, instalacji, urządzeń technicznych oraz pozostałego wyposażenia” Roboty budowlane Przetarg nieograniczony 29.01.2019 Szczegóły