Regulamin SRK do 30 tyś euro - Przetargi

Tytuł Rodzaj postępowania Tryb postępowania Data otwarcia
SRK/TZ/AZM–2265-5/16 – Część I: „Roboty ogólnobudowlane i elektryczne w budynku mieszkalnym w Sosnowcu przy ul. Klimontowskiej 17 będącym wyłączną własnością Spółki Restrukturyzacji Kopalń S.A ” Część II: „Wymiana trzech ścianek oszklonych w wejściach do budynku wraz z wymianą wejściowych drzwi do klatek schodowych w budynku mieszkalnym w Będzinie przy ul. Kolejowa 22 będącym wyłączną własnością Spółki Restrukturyzacji Kopalń S.A.” Roboty budowlane Przetarg nieograniczony 03.08.2016 Szczegóły
SRK/TZ/KWK C-2265-20/16 Projekt techniczny zabudowy rurociągu DN 300 w szybie „Staszic” i na przekopie wraz z kosztorysem Usługi Przetarg nieograniczony 27.07.2016 Szczegóły
SRK/TZ/KWK M-2265-37A/16 Remont i legalizacja Usługi Przetarg nieograniczony 27.07.2016 Szczegóły
SRK/TZ/CZOK-2265-42/16 Naprawa i sprawdzenie przepływomierzy Usługi Przetarg nieograniczony 26.07.2016 Szczegóły
SRK/TZ/KWK C-2265-23/16 – Świadczenie usług krajowego transportu drogowego dla SRK S.A. Oddział KWK „Centrum” w 2016 r. Usługi Przetarg nieograniczony 25.07.2016 Szczegóły
SRK/TZ/KWK-2265-06/16 – Skanowanie dokumentacji płacowej Usługi Przetarg nieograniczony 21.07.2016 Szczegóły
SRK/TZ/KWK M-2265-38/16 Świadczenie usług w zakresie sprzątania i utrzymania czystości… Usługi Przetarg nieograniczony 21.07.2016 Szczegóły
SRK/TZ/KWK C-2265-21/16- „Opracowanie Projektu technicznego przebudowy sieci energetycznej na powierzchni w związku z likwidacją obiektów budowlanych wraz z kosztorysem” Usługi Przetarg nieograniczony 22.07.2016 Szczegóły
SRK/TZ/KWK BD-2265-09/16 – „Badanie obudowy szybowej szybu „Czułów” Usługi Przetarg nieograniczony 22.07.2016 Szczegóły
SRK/TZ/KWK K-J-2265-09/16- „Archiwizacja dokumentacji mierniczo-geologicznej stosownie do obowiązujących przepisów” Usługi Przetarg nieograniczony 21.07.2016 Szczegóły