Ustawa PZP - Przetargi

Tytuł Rodzaj postępowania Tryb postępowania Data otwarcia
KWK BD /14/16/17/N – Dostawa rur stalowych z wykładką z polietylenu Dostawy Przetarg nieograniczony 08.11.2016 Szczegóły
BZ/09/16/17/N – „Grupowe ubezpieczenie na życie pracowników Spółki Restrukturyzacji Kopalń S.A. i ich współmałżonków oraz dorosłych dzieci” Usługi Przetarg nieograniczony 03.11.2016 Szczegóły
KWK M/49/16/N Dostawa rur Ø 108 Dostawy Przetarg nieograniczony 04.10.2016 Szczegóły
KWK C/22/16/N – „Dostawa części elektrycznych …” Dostawy Przetarg nieograniczony 03.10.2016 Szczegóły
KWK BD/17/16/N – „Dokumentacja hydrogeologiczna określająca warunki hydrogeologiczne w związku ze zmianą poziomu odwadniania likwidowanego zakładu górniczego KWK „Boże Dary” dla SRK S.A. Oddział KWK „Boże Dary” w 2016r.” Usługi Przetarg nieograniczony 30.09.2016 Szczegóły
KWK M/48/16/N Wymiana rurociągu układu głównego odwadniania Usługi Przetarg nieograniczony 29.09.2016 Szczegóły
CZOK/44A/16/N – „Usunięcie skutków obwału skał stropowych w chodniku łączącym osadniki stare z nowymi wraz z przebudową poz. 630m.” dla Spółki Restrukturyzacji Kopalń S.A. Oddział Centralny Zakład Odwadniania Kopalń w Czeladzi. Roboty budowlane Przetarg nieograniczony 29.09.2016 Szczegóły
KWK M/43/16/N – „Dostawa taśm przenośnikowych” dla Spółki Restrukturyzacji Kopalń S.A. Oddział KWK „Makoszowy” Dostawy Przetarg nieograniczony 21.09.2016 Szczegóły
CZOK/50/16/17 – Utrzymanie czystości… – 2 części Usługi Przetarg nieograniczony 23.09.2016 Szczegóły
KWK M/44/16/17 Dostawa oleju napędowego Dostawy Przetarg nieograniczony 11.10.2016 Szczegóły